เครื่องผลิตออกซิเจน Oxygen Concentrator YUYUE-3 ลิตร โทร.090-017-2329

09/08/2015

เครื่องผลิตออกซิเจน Oxygen Concentrator YUYUE-3 ลิตร ชนิดพ่นละอองยาได้ 7F-3 Oxygen Concentrator (with Nebulizer Installation) #ให้ออกซิเจนสาหรับผู้ป่วย ผู้สูงอายุ หรือผู้ที่ต้องการออกซิเจนในการฟื้นฟูร่างกายเป็นพิเศษ คุณสมบัติทั่วไป >สามารถผลิตออกซิเจนบริสุทธิ์ที่ความเข้มข้น 90 % ที่อัตราการไหล 1-3 ลิตรต่อนาที >สามารถตั้งเวลาในการทางานได้ และมีสัญญาณไฟ LED แสดงเวลาในการทางาน >มีสัญญาณเสียงเตือนเมื่อมีความผิดปกติของการทางานของตัวเครื่อง >สามารถพ่นละอองยาในการรักษาทางการแพทย์ได้ (Optional) >ใช้ได้กับไฟฟ้า 220 โวลต์ 50 เฮิรต์ อุปกรณ์ประกอบ >กระบอกน้าปรับความชื้น จานวน 1 ใบ >ชุดพ่นยาแบบดูด จานวน 1 ชุด

ราคา : ไม่ระบุราคา

tags: ออกซิเจน concentrator yuyue3

แชร์ประกาศ

ข้อมูลผู้ประกาศ

108655

ไม่ระบุ

คุณโดม

090-017-2329

นครปฐม

นครปฐม

  • รูปภาพ
  • รายการประกาศสินค้า