โปรโมชั่นตั๋วเครื่องบินไปญี่ปุ่นราคาถูก

10/08/2015

โปรโมชั่นตั๋วเครื่องบินไปญี่ปุ่นราคาถูก JAPAN PROMOTION BY TG โปรโมชั่นตั๋วเครื่องบินราคาถูก โดย สายการบินไทย ต้องออกบัตรโดยสารภายในวันที่ 30 SEP\'15 ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ ภายในวันที่ 30 SEP\'15 เส้นทาง กรุงเทพฯ - โตเกียว / โอซาก้า / ฟุกุโอกะ / นาโกย่า - กรุงเทพฯ อายุตั๋ว 14 วัน ราคาเริ่มต้น 9,450 บาท (ราคายังไม่รวมภาษีสนามบินและค่าน้ำมัน) เงื่อนไข: JAPAN PROMOTION BY TG 1. ราคานี้ ต้องออกบัตรโดยสาร ภายในวันที่ 30 SEP\'15 และออกเดินทางจากกรุงเทพฯ ภายในวันที่ 30 SEP\'15 2. ต้องเดินทางพร้อมกัน ทั้งขาไปและขากลับ อย่างน้อย 2 คน (ผู้ใหญ่) 3. หลังจากออกบัตรโดยสารแล้ว ถ้ามีการเปลี่ยนวันเดินทาง, เที่ยวบิน, เส้นทางบิน, ชั้นเดินทาง, ชื่อผู้โดยสาร และ/หรือ การขอคืนเงิน ต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่ แต่ละสายการบินกำหนดไว้เท่านั้น (สามารถสอบถามเงื่อนไขการเปลี่ยนแปลงกับพนักงานของเราได้นะคะ) 4. บัตรโดยสารที่หมดอายุแล้ว ไม่สามารถใช้เดินทางได้ และ/หรือ ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ในทุกกรณี 5. ราคาบัตรโดยสาร, ค่าภาษีสนามบิน, ค่าภาษีน้ำมัน, ค่าธรรมเนียมทุกประเภท และ/หรือ เงื่อนไข อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ราคา : 9450

โปรโมชั่นตั๋วเครื่องบินไปญี่ปุ่นราคาถูก

tags: โปรโมชั่น เครื่องบิน

แชร์ประกาศ

ข้อมูลผู้ประกาศ

209579

ไม่ระบุ

ตั๋วถูกจัง com

02-614-3031, 02-614-3033

  • รูปภาพ
  • รายการประกาศสินค้า