โปรโมชั่นตั๋วภายในประเทศราคาถูก โดยสายการบิน บางกอกแอร์เวย์

10/08/2015

Bangkok Airways Promotion (ราคานี้ยังไม่รวมภาษีสนามบินและค่าน้ำมัน) เส้นทาง กรุงเทพฯ เชียงใหม่ (ตั๋วเดินทางแบบเที่ยวเดียว) ราคาเริ่มต้น 1,590 บาท เส้นทาง กรุงเทพฯ เชียงราย (ตั๋วเดินทางแบบเที่ยวเดียว) ราคาเริ่มต้น 1,590 บาท เส้นทาง กรุงเทพฯ กระบี่ (ตั๋วเดินทางแบบเที่ยวเดียว) ราคาเริ่มต้น 1,690 บาท เส้นทาง กรุงเทพฯ ภูเก็ต (ตั๋วเดินทางแบบเที่ยวเดียว) ราคาเริ่มต้น 1,890 บาท กรุงเทพฯ อุดรธานี (ตั๋วเดินทางแบบเที่ยวเดียว) ราคาเริ่มต้น 1,590 บาท กรุงเทพฯ ลำปาง (ตั๋วเดินทางแบบเที่ยวเดียว) ราคาเริ่มต้น 2,190 บาท กรุงเทพฯ สุโขทัย (ตั๋วเดินทางแบบเที่ยวเดียว) ราคาเริ่มต้น 1,990 บาท เงื่อนไข: Bangkok Airways Promotion (PG) 1. ราคานี้ ต้องออกบัตรโดยสาร ก่อนวันที่ 31 สิงหาคม 2558 2. ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ ก่อนวันที่ 31 มีนาคม 2559 3. หลังจากออกบัตรโดยสารแล้ว ถ้ามีการเปลี่ยนวันเดินทาง, เที่ยวบิน, เส้นทางบิน, ชั้นเดินทาง, ชื่อผู้โดยสาร และ/หรือ การขอคืนเงิน ต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่ แต่ละสายการบินกำหนดไว้เท่านั้น (สามารถสอบถามเงื่อนไขการเปลี่ยนแปลงกับพนักงานของเราได้นะคะ) 4. บัตรโดยสารที่หมดอายุแล้ว ไม่สามารถใช้เดินทางได้ และ/หรือ ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ในทุกกรณี 5. ราคาบัตรโดยสาร, ค่าภาษีสนามบิน, ค่าภาษีน้ำมัน, ค่าธรรมเนียมทุกประเภท และ/หรือ เงื่อนไข อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ราคา : ไม่ระบุราคา

โปรโมชั่นตั๋วภายในประเทศราคาถูก โดยสายการบิน บางกอกแอร์เวย์

tags: โปรโมชั่น ภายในประเทศ สายการบิน บางกอก

แชร์ประกาศ

ข้อมูลผู้ประกาศ

209582

ไม่ระบุ

ตั๋วถูกจัง com

02-614-3031, 02-614-3033

กรุงเทพ

กรุงเทพ

  • รูปภาพ
  • รายการประกาศสินค้า