รับตรวจระบบ ISO / รับรองมาตรฐานคุณภาพ ISO

14/08/2015

รับตรวจระบบ ISO / รับรองมาตรฐานคุณภาพ ISO - ISO 9001:2008 - ISO 14001:2004 - ISO 27001:2005 - OHSAS 18001:2007 - CODEX GMP - HACCP รับรองสถานภาพโดย United Kingdom Accreditation Service (UKAS) ACS Registrars เป็นผู้ให้การรับรองระบบมาตรฐาน ISO (Certification Body (CB) / Registrar ) ชั้นนำในระดับสากลที่ซึ่งได้รับการยอมรับจากนานาประเทศ ACS Registrars ให้การบริการงานตรวจประเมินที่เป็นมืออาชีพ ให้การตรวจประเมินที่ไม่เน้นการจับผิด เพื่อให้เกิดความคุ้มค่าสูงสุด ในการตรวจประเมินและให้การรับรองระบบมาตรฐานISO ภายใต้การรองรับจากประเทศชั้นนำทั่วโลก ACS Registrars บริการฝึกอบรมหลักสูตร In house training เกี่ยวกับระบบคุณภาพมาตรฐานต่าง ๆ ISO,มาตรฐานสากล,มาตรฐานอุตสาหกรรม,UKAS,ISO9001,14001,OHSAS บริการตรวจประเมินและออกใบรับรองมาตรฐาน ระบบ ISO ให้อะไรกับองค์กร ? 1.ลดปริมาณของเสียและเพิ่มผลกำไร 2.หน่วยงานในองค์กรมีการทำงานอย่างมีระบบ 3.สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าในผลิตภัณฑ์ / บริการ 4.มีระบบบริหารคุณภาพที่ดี และมีการพัฒนา ปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ACS REGISTRARS LTD. 88 ม.9 ชั้น 17/1 อาคาร เอ.พี. นครินทร์ ถนนศรีนครินทร์ แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260 ติดต่อ คุณ ฉัตราภรณ์ นนท์ใจงาม Tel. 0-2748-6761-2 ต่อ 23 E-mail: mkt004_acs@hotmail.com Web site: www.acsregistrars-thai.com

ราคา : ไม่ระบุราคา

รับตรวจระบบ ISO / รับรองมาตรฐานคุณภาพ ISO

tags: รับรอง มาตรฐาน

แชร์ประกาศ

ข้อมูลผู้ประกาศ

209894

ไม่ระบุ

คุณ ฉัตราภรณ์

0-2748-6761-2 ต่อ 23

กรุงเทพ

กรุงเทพ

  • รูปภาพ
  • รายการประกาศสินค้า