โปรแกรมระบบงานฟ้องและสืบทรัพย์ จัดเก็บข้อมูลทุกขั้นตอน สืบค้นง่าย

26/04/2016

โปรแกรมงานสำนวนคดี (PLaw Form) โปรแกรมสำหรับติดตามงานทั้งงานส่วนฟ้องคดี . งานสืบทรัพย์ ,งานบังคับคดี โดยที่แต่ละส่วนงานข้อมูลจะสัมพันธ์กัน ตามขั้นตอนในแต่ละส่วนงาน รวมทั้งมีรายงานต่างๆด้วย เช่น รายงานความคืบหน้าคดี , รายงานคดีหมายเลขดำ , รายคดีหมายเลขแดง , รายงานนัดหมาย เป็นต้น คุณสมบัติของโปรแกรมงานสำนวนคดี (PLaw Form) ส่วนงานฟ้องคดี 1.ที่อยู่จำเลย สามารถระบุได้หลายที่อยู่ เช่น ที่ทำงาน , ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน เป็นต้น 2. กำหนดชื่อทนายความผู้รับผิดชอบในคดีนั้น ได้หลายคน 3. กำหนดรายละเอียดทุนทรัพย์ในการฟ้องได้ 4. สามารถสั่งปิดคดีได้ เมื่อต้องการ โดยที่กำหนดผู้ที่จะสามารถสั่งปิดคดีได้ 5. สามารถ Copy แฟ้มคดี ที่ต้องการไปยังแฟ้มคดีใหม่ได้ 6. จัดทำหนังสือบอกกล่าวให้จำเลยแต่ละคนได้ 7. แจ้งความร้องทุกข์/หมายจับ สามารถแนบไฟล์บันทึกประจำวันจากสถานีตำรวจได้ 8. สามารถกำหนดรูปแบบของเลขที่แฟ้มคดีได้เอง โดยเลขจะรันอัตโนมัติ ส่วนงานสืบทรัพย์และบังคับคดี 1. การค้นหาเพื่อออกสืบ สามารถค้นหาได้จากหลายเงื่อนไข เช่น ค้นจากที่อยู่จำเลย , วันที่พบทรัพย์ ,ยึดทรัพย์ 2. สามารถระบุรายละเอียดของทรัพย์ที่ยึดได้ ตามประเภททรัพย์ 3. การขายทอดตลาด สามารถระบุชื่อผู้ประมูลได้หลายคน ส่วนงานการเงิน 1. สามารถบันทึกรายจ่ายของแต่ละแฟ้มคดีได้ โดยที่สามารถดูรายงานค่าใช้จ่ายในแต่วันได้เลย ส่วนรายงาน 1.มีรายงานต่างๆ ดังนี้ รายงานคดีที่ยังไม่ส่งงานให้ทนายความ ,รายงานคดีหมายเลขดำ, รายงานคดีหมายเลขแดง ,รายงานความคืบหน้าคดีทั้งหมด, รายงานนัดหมาย, รายงานขายทอดตลาด, รายงานผลการออกสืบ 2. มีรายงานสรุปรายจ่าย ส่วนงานทนายความ 1. บันทึกนัดหมายต่างๆ 2. บันทึกการปฏิบัติงานในแต่ละวัน ระบบรักษาความปลอดภัย 1. กำหนด security แยกแต่ละกลุ่มผู้ใช้งานได้ และแยกแต่ละผู้ใช้งานได้อีก 2. กำหนดการเข้าใช้งานในแต่ละเมนู 3. กำหนดการเข้าถึง (Read - อ่าน, Write - เขียน, Edit - แก้ไข) ข้อมูล ทนายความหรือสำนักงานใด สนใจอยากทดลองใช้โปรแกรม โปรดติดต่อ อีเมลล์ mtis.erp@gmail.com หรือ Line ID: pong170 มือถือ 086-3195389 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ บจก.เอ็มทีไอเอส เลขที่ 18 ห้องเลขที่ B1 ซ.รามอินทรา 32 แยก 4 ถ.รามอินทรา แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10230 โทร.02-9437466 Mobile 086-319-5389 http://www.syserp.com E-mail:mtis.erp@gmail.com

ราคา : ไม่ระบุราคา

โปรแกรมระบบงานฟ้องและสืบทรัพย์ จัดเก็บข้อมูลทุกขั้นตอน สืบค้นง่าย โปรแกรมระบบงานฟ้องและสืบทรัพย์ จัดเก็บข้อมูลทุกขั้นตอน สืบค้นง่าย

tags: โปรแกรม สืบทรัพย์ เก็บข้อมูล ขั้นตอน

แชร์ประกาศ

ข้อมูลผู้ประกาศ

230743

เอ็มทีไอเอส

086-3195389

กรุงเทพ

กรุงเทพ

  • รูปภาพ
  • รายการประกาศสินค้า