searay 250 SLX

05/08/2016

searay 250 SLX Bowrider ปี 2006 เครื่อง 350 Mag Mpi หัวฉีดรุ่นใหม่ สภาพสวยพร้อมใช้งาน สนใจติดต่อคุณชิต 083-008-9367

ราคา : ไม่ระบุราคา

searay 250 SLX searay 250 SLX searay 250 SLX searay 250 SLX searay 250 SLX searay 250 SLX searay 250 SLX searay 250 SLX searay 250 SLX searay 250 SLX

แชร์ประกาศ

ข้อมูลผู้ประกาศ

248586

คุณพรรคพรรณ โชติเจริญพงษ์(ชิต)

0830089367 หรือ 0984156345

กรุงเทพ

กรุงเทพ

  • รูปภาพ
  • รายการประกาศสินค้า