ฟินสุดๆโซเชียลสุดโปรดได้ไม่อั้น Social package จาก โปรโมชั่นทรู

01/09/2016

xโปรโมชั่นทรู เพียงแค่ 5 BAHT/วัน (+ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม =6 BAHT) แบบรายวัน 1วัน ใช้งาน facebook ได้แบบเพลินๆ สมัครกด *900*3501*17407024# แล้วกดโทรออก โปรโมชั่นทรู เพียงแค่ 19 BAHT / สัปดาห์ (+ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม =21 BAHT) แบบราย สัปดาห์ 7วัน ใช้งาน facebook ได้แบบเพลินๆ สมัครกด *900*3502*17407024# แล้วกดโทรออก โปรโมชั่นทรู เพียงแค่ 49 BAHT / 1 เดือน (+ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม =53 BAHT) แบบรายเดือน 30วัน ใช้งาน facebook ได้แบบเพลินๆ สมัครกด *900*3503*17407024# แล้วกดโทรออก โปรโมชั่นทรู เพียงแค่ 5 BAHT/วัน (+ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม =6 BAHT) แบบรายวัน 1วัน ใช้งาน WhatsApp ได้แบบเพลินๆ สมัครกด *900*3504*17407024# แล้วกดโทรออก โปรโมชั่นทรู เพียงแค่ 19 BAHT / สัปดาห์ (+ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม =21 BAHT) แบบราย สัปดาห์ 7วัน ใช้งาน WhatsApp ได้แบบเพลินๆ สมัครกด *900*3505*17407024# แล้วกดโทรออก โปรโมชั่นทรู เพียงแค่ 49 BAHT / 1 เดือน (+ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม =53 BAHT) แบบรายเดือน 30วัน ใช้งาน WhatsApp ได้แบบเพลินๆ สมัครกด *900*3506*17407024# แล้วกดโทรออก โปรโมชั่นทรู เพียงแค่ 5 BAHT/วัน (+ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม =6 BAHT) แบบรายวัน 1วัน ใช้งาน twitter ได้แบบเพลินๆ สมัครกด *900*3507*17407024# แล้วกดโทรออก โปรโมชั่นทรู เพียงแค่ 19 BAHT / สัปดาห์ (+ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม =21 BAHT) แบบราย สัปดาห์ 7วัน ใช้งาน twitter ได้แบบเพลินๆ สมัครกด *900*3508*17407024# แล้วกดโทรออก โปรโมชั่นทรู เพียงแค่ 49 BAHT / 1 เดือน (+ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม =53 BAHT) แบบรายเดือน 30วัน ใช้งาน twitter ได้แบบเพลินๆ สมัครกด *900*3509*17407024# แล้วกดโทรออก โปรโมชั่นทรู เพียงแค่ 5 BAHT/วัน (+ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม =6 BAHT) แบบรายวัน 1วัน ใช้งาน LINE ได้แบบเพลินๆ สมัครกด *900*3510*17407024# แล้วกดโทรออก โปรโมชั่นทรู เพียงแค่ 19 BAHT / สัปดาห์ (+ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม =21 BAHT) แบบราย สัปดาห์ 7วัน ใช้งาน LINE ได้แบบเพลินๆ สมัครกด *900*3511*17407024# แล้วกดโทรออก โปรโมชั่นทรู เพียงแค่ 49 BAHT / 1 เดือน (+ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม =53 BAHT) แบบรายเดือน 30วัน ใช้งาน LINE ได้แบบเพลินๆ สมัครกด *900*3512*17407024# แล้วกดโทรออก โปรโมชั่นทรู เพียงแค่ 5 BAHT/วัน (+ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม =6 BAHT) แบบรายวัน 1วัน ใช้งาน Instagram ได้แบบเพลินๆ สมัครกด *900*3513*17407024# แล้วกดโทรออก โปรโมชั่นทรู เพียงแค่ 19 BAHT / สัปดาห์ (+ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม =21 BAHT) แบบราย สัปดาห์ 7วัน ใช้งาน Instagram ได้แบบเพลินๆ สมัครกด *900*3514*17407024# แล้วกดโทรออก โปรโมชั่นทรู เพียงแค่ 49 BAHT / 1 เดือน (+ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม =53 BAHT) แบบรายเดือน 30วัน ใช้งาน Instagram ได้แบบเพลินๆ สมัครกด *900*3515*17407024# แล้วกดโทรออก โปรโมชั่นทรู เพียงแค่ 9 BAHT/ 1วัน (+ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม =9.63 BAHT) แบบรายวัน ใช้งาน LINE และ WhatsApp ได้แบบเพลินๆ + ส่ง SMSได้ 100 ครั้งในเครือข่าย สมัครกด *900*3609*17407024# แล้วกดโทรออก โปรโมชั่นทรู เพียงแค่ 99 BAHT/ 7วัน (+ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม =105.93 BAHT) แบบรายสัปดาห์ สัปดาห์ ใช้งาน facebook / twitter / WhatsApp ได้แบบเพลินๆ สมัครกด *900*79*17407024#แล้วกดโทรออก โปรโมชั่นทรู เพียงแค่ 15 BAHT / วัน (+ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม =16.05 BAHT) สามารถใช้งานอินเตอร์เน็ตได้ในปริมาณ 15MB แบบรายวัน 1วัน ใช้งาน Facebook / WhatsApp / LINE / Intragram ได้แบบเพลินๆ สมัครกด *900*3901*17407024# แล้วกดโทรออก โปรโมชั่นทรู เพียงแค่ 69 BAHT / สัปดาห์ (+ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม =73.83 BAHT) สามารถใช้งานอินเตอร์เน็ตได้ในปริมาณ 75MB แบบรายสัปดาห์ 7วันใช้งาน Facebook / WhatsApp / LINE / Intragram ได้แบบเพลินๆ สมัครกด *900*3902*17407024# แล้วกดโทรออก โปรโมชั่นทรู เพียงแค่ 179 BAHT / 1 เดือน (+ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม =191.53 BAHT) สามารถใช้งานอินเตอร์เน็ตได้ในปริมาณ 250MB แบบรายเดือน 30วัน ใช้งาน Facebook / WhatsApp / LINE / Intragram ได้แบบเพลินๆ สมัครกด *900*3801*17407024# แล้วกดโทรออก

ราคา : 5

ฟินสุดๆโซเชียลสุดโปรดได้ไม่อั้น Social package จาก โปรโมชั่นทรู

tags: โปรโมชั่นท

แชร์ประกาศ

ข้อมูลผู้ประกาศ

250160

ไม่ระบุ

anutida

0979681417

เชียงใหม่

เชียงใหม่

  • รูปภาพ
  • รายการประกาศสินค้า