ทัวร์ราคาถูก ทัวร์ไต้หวัน ทะเลสาบสุริยันจันทรา ช็อปปิ้ง ตึกไทเป101 EVA Air วันที่ 18-22 ธ.ค. 59 ราคา 22,900 ( 5 วัน 3 คืน )

09/09/2016

ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน-จันทรา, ชมอุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว, ชวนชิมชาอูหลง , พาท่านแวะเข้าชมวัดพระถังซัมจั๋ง วัดเหวินหวู่และวัดวัดหลง, พาท่านชมพิพิธภัณฑ์กู้กงและอนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค, พาท่านเที่ยวชมตึกไทเป101 เป็นสัญลักษณ์ของเมืองไทเป เอาใจนักช็อป 1. ตลาดฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ตไถจงเป็นตลาดกลางคืนที่ใหญ่ที่สุดในไถจง 2. ช้อปปิ้งหมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น ซึ่งเป็นแหล่งเหมืองทอง 3. ช้อปปิ้งย่านซีเหมินติง หรือสยามสแควร์ไต้หวัน 4. ช้อปปิ้ง Mitsui outlet เป็น Outlet สัญชาติญี่ปุ่นที่เพิ่งมาเปิดในไต้หวัน วันเดินทาง วันที่ 18-22 ธันวาคม 59 ค่าบริการ 22,900 บริษัททัวร์อินดี้จำกัด 168 หมู่บ้านดิเอ็นเทอร์ ประเวศ เบอรฺโทร 02-727-0556, แฟกซ์ 02-727-0557 http://www.tourindy.co.th // facebook-TOURINDY

ราคา : 22900

ทัวร์ราคาถูก ทัวร์ไต้หวัน ทะเลสาบสุริยันจันทรา ช็อปปิ้ง ตึกไทเป101 EVA Air วันที่ 18-22 ธ.ค. 59 ราคา 22,900 ( 5 วัน 3 คืน )

tags: ช็อปปิ้ง

แชร์ประกาศ

ข้อมูลผู้ประกาศ

250933

tourindy

027270556

กรุงเทพ

กรุงเทพ

  • รูปภาพ
  • รายการประกาศสินค้า