wiseness system

12/10/2016

รับผลิตงานสติ๊กเกอร์ ฉลาก ป้าย ผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ ครบวงจร อุตสาหกรรมต่างๆ เพื่อทั้งส่งเสริมภาพลักษณ์ สร้างมูลค่า ให้กับตัวสินค้า ฉลากกันการปลอม หรือด้านอื่นๆ ในอุตสาหกรรมที่หลากหลาย เช่น อุตสาหกรรมอิเลคทรอนิกส์ อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้า อุตสาหกรรมอาหาร อุตสากรรมอาหาร อุตสาหกรรมเครื่องดื่ม อุตสาหกรรมยาและอาหารเสริม

ราคา : ไม่ระบุราคา

wiseness system

tags: wiseness

แชร์ประกาศ

ข้อมูลผู้ประกาศ

253744

ไม่ระบุ

nutsuda

028368440

กรุงเทพ

กรุงเทพ

  • รูปภาพ
  • รายการประกาศสินค้า