บริการขนส่งสินค้าทางเรือ จาก ฮ่องกง ไป กรุงเทพ (Hong Kong - Bangkok)

19/12/2016

บริการขนส่งสินค้าทางเรือจากท่าเรือฮ่องกง (Hong Kong Port) มาท่าเรือกรุงเทพ (Bangkok Port) ค่าบริการ 1 คิวบิกเมตร ราคา 9,500 บาท ค่าบริการ 2 คิวบิกเมตร ราคา 12,000 บาท ค่าบริการ 3 คิวบิกเมตร ราคา 14,500 บาท ค่าบริการ 4 คิวบิกเมตร ราคา 17,000 บาท ค่าบริการ 5 คิวบิกเมตร ราคา 19,500 บาท หมายเหตุ อัตราค่าบริการใช้สำหรับสินค้าทั่วไป อัตราค่าบริการไม่สามารถใช้ได้กับสินค้าอันตราย, ผิดกฏหมาย, และสินค้าที่ห้ามนำเข้า ค่าบริการรวม ค่าขนส่งสินค้าทางเรือจาก ท่าเรือฮ่องกง จนถึง ท่าเรือกรุงเทพ ค่าบริการรวม ค่าภาระท่าเรือ (Local Charges) ต้นทางและปลายทางเรียบร้อยแล้ว ค่าบริการไม่รวมค่าใช้จ่ายในการขนส่งสินค้าจากสถานที่ของผู้ส่งสินค้าที่ต้นทางมายังท่าเรือ ฮ่องกง ค่าบริการไม่รวมค่าใช้จ่ายในการดำเนินพิธีการศุลกากรต้นทางและปลายทาง รายละเอียดการขนส่ง เรือออกทุกวันจันทร์ ระยะเวลาในการขนส่ง 5-7 วัน ลูกค้าสามารถนำสินค้ามาส่งที่ลานบรรจุด้วยตนเอง ภายใน 17.00 น. เมื่อสินค้าถึงท่าเรือกรุงเทพ ทางผู้รับสินค้าที่ปลายทางสามารถมาติดต่อขอรับสินค้าได้ที่คลังสินค้าท่าเรือกรุงเทพ เอกสารสำหรับการนำเข้าเบื้องต้น 1. บัญชีราคาสินค้า ใบแจ้งหนี้ INVOICE 2. บัญชีรายละเอียดการบรรจุหืบห่อ PACKING LIST 3. ใบตราส่งสินค้า BILL OF LADING 4. ใบอนุญาติหรือหนังสือรับรองแหล่งกำเนิดสินค้า (กรณีใช้สิทธิลดหย่อนภาษี) 5. เอกสารอื่นๆ เช่น แคตตาล็อคสินค้า, รูปภาพ, คุณลักษณะการใช้งานของสินค้า บริการเสริม ค่า ADD PAPERLESS 500 บาท (กรณีลูกค้าไม่เคยส่งออกมาก่อน จำเป็นต้องลงทะเบียนกับทางกรมศุลกากร) ค่าดำเนินพิธีการศุลกากรขาออกต้นทาง ค่าดำเนินพิธีการศุลกากรขาเข้าปลายทาง สำหรับลูกค้าที่ต้องการให้ไปรับ/ส่งสินค้าแบบ DOOR TO DOOR กรุณาแจ้งที่อยู่ของผู้ส่งและผู้รับสินค้า อื่นๆ รบกวนสอบถามเพิ่มเติมค่ะ สนใจสามารถปรึกษา และติดต่อสอบถามได้ที่ บริษัท ทูเกตเตอร์ เฟรท อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด Tel 02-007-1695, 094-363-6414, 086-361-5614 Line ID: togetherfreight Email:sales@togetherfreight.co.th

ราคา : ไม่ระบุราคา

บริการขนส่งสินค้าทางเรือ จาก ฮ่องกง ไป กรุงเทพ (Hong Kong - Bangkok) บริการขนส่งสินค้าทางเรือ จาก ฮ่องกง ไป กรุงเทพ (Hong Kong - Bangkok) บริการขนส่งสินค้าทางเรือ จาก ฮ่องกง ไป กรุงเทพ (Hong Kong - Bangkok)

tags: ขนส่งสินค้า ฮ่องกง กรุงเทพ bangkok

แชร์ประกาศ

ข้อมูลผู้ประกาศ

267855

ไม่ระบุ

คุณอ้อม

0951417963

กรุงเทพ

กรุงเทพ

  • รูปภาพ
  • รายการประกาศสินค้า