แนวข้อสอบ นักบริหารงานทั่วไป มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

10/01/2017

แนวข้อสอบนักบริหารงานทั่วไป มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ 1 แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป 2 ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ 3 แนวข้อสอบความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ 4 แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ 5 การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา 6 แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 7 แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ 8 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ.2548 9 การประกันคุณภาพการศึกษา การพัฒนาการศึกษา และการบริการการศึกษา 10 การบริหารจัดการภายในสำนักงาน 11 ความรู้เรื่องการบริหารงานจัดการทั่วไป 12 แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป MP3- ภาษาอังกฤษ

ราคา : ไม่ระบุราคา

แนวข้อสอบ นักบริหารงานทั่วไป มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

tags: ข้อสอบ บริหารงาน มหาวิทยาลัย เทคโนโลยี จอมเกล้า

แชร์ประกาศ

ข้อมูลผู้ประกาศ

269548

sheetthai

0929830054

กรุงเทพ

กรุงเทพ

  • รูปภาพ
  • รายการประกาศสินค้า