จำหน่ายต้นกล้าองุ่น ต้นกล้าองุ่น ขายต้นกล้าองุ่น พันธุ์ไร้เมล็ด เฟรม ซีดเลส (Flame Seedless) ราเชนทร์ ต้นองุ่น 090-9928747

06/08/2015

จำหน่ายต้นกล้าองุ่น ต้นกล้าองุ่น ขายต้นกล้าองุ่น พันธุ์ไร้เมล็ด เฟรม ซีดเลส (Flame Seedless) ราเชนทร์ ต้นองุ่น 090-9928747 ต้นกล้าองุ่น/ขายต้นองุ่น พันธุ์ไร้เมล็ด ราเชนทร์ต้นองุ่น 0909928747 ราเชนทร์ 0909928747 จำหน่ายต้นองุ่นแดงพันธุ์ไร้เมล็ด เหมาะทั้งจัดแต่งสวนและเพาะปลูกเพื่อขาย. องุ่นแดงและองุ่นไร้เมล็ด ติดต่อ ราเชนทร์ต้นองุ่น 0909928747 ติดต่อ/สั่งซื้อ ไม้ผล-ไม้ยืนต้น->องุ่น (Grape Tree)ต้นกล้าองุ่นพันธ์ุไร้เมล็ด จำหน่ายต้นองุ่นพันธ์ุไร้เมล็ด เหมาะทั้งจัดแต่งสวนและเพาะปลูกเพื่อขาย. ต้นกล้าองุ่น/ขายต้นกล้าองุ่น พันธ์ุไร้เมล็ด เฟรม ซีดเลส (Flame Seedless) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม คุณราเชนทร์ Tel: 090-992-8747 Line: S-Grape Facebook Page : ขายต้นองุ่น ราคาถูก จำหน่ายต้นกล้าองุ่น,ต้นกล้าองุ่น,ราเชนทร์ต้นพันธุ์องุ่น,ขายองุ่น,ขายต้นองุ่น,ปลูกองุ่น,ขายต้นกล้าองุ่น,กิ่งตอน,แบบไม่มีเมล็ด,กิ่งตอนองุ่นป่า,กิ่งตุ้ม,องุ่นสายพันธุ์ต่างๆ, องุ่นเขียว,องุ่นแดง,องุ่นดำ,บิวตี้,กล้าองุ่นราเชนทร์ต้นพันธุ์องุ่น,ขายองุ่น ขายต้นองุ่น,ปลูกองุ่น,ขายต้นกล้าองุ่น,กิ่งตอน แบบไม่มีเมล็ดไม้ผล ไม้ยืนต้น,องุ่น Grape Tree Vitis vinifera ,พู้ท่อม ต้นกล้าองุ่นพันธ์ไร้เมล็ด,จำหน่ายต้นองุ่นพันธ์ไร้เมล็ด,ขายต้นองุ่นพันธ์ไร้เมล็ด,ต้นองุ่น,จำหน่ายต้นองุ่น,ขายต้นองุ่น

ราคา : ไม่ระบุราคา

จำหน่ายต้นกล้าองุ่น ต้นกล้าองุ่น ขายต้นกล้าองุ่น พันธุ์ไร้เมล็ด เฟรม ซีดเลส (Flame Seedless) ราเชนทร์ ต้นองุ่น 090-9928747

tags: seedless ราเชนทร์ องุ่นเฟรม พันธุ์องุ่น ซื้อที่ไหน ในกรุงเทพ ซื้อต้นองุ่นที่ไหน

แชร์ประกาศ

ข้อมูลผู้ประกาศ

29954

ไม่ระบุ

ราเชนทร์

0909928747

กรุงเทพ

กรุงเทพ

  • รูปภาพ
  • รายการประกาศสินค้า