สอนรำไทย บัลเล่ต์ แจ๊สแดนซ์ ดนตรีไทย ให้กับหนูๆที่โรงเรียนบุษบา นาฏศิลป์ 081-611-2747

04/08/2015

โรงเรียนบุษบา นาฏศิลป์ สอนรำไทย บัลเล่ต์ แจ๊สแดนซ์ ดนตรีไทย ให้กับหนูๆอายุ 4 ปีขึ้นไปและผู้สนใจ พร้อมชุดไทยเช่า 081-611-2747 โรงเรียนสอนนาฏศิลป์ไทย-สากล-ดนตรีไทย อยู่ในความดูแลของกระทรวงศึกษาธิการมีการเรียนการสอนแบ่งเป็นระดับชั้นต้น-สูงรวมทั้งมีการสอบเลื่อนระดับชั้นอย่างเป็นมาตรฐานในทุกวิชา วิชาบัลเล่ต์ รับสมัครตั้งแต่อายุ 4 ปีขึ้นไป สอนโดยหลักสูตร RAD (Royal Academy of Dancing) ประเทศอังกฤษ มีการสอบขึ้นระดับชั้นที่เป็นมาตรฐานสากล วิชารำไทย รับสมัครตั้งแต่อายุ 4 ปีขึ้นไป จนถึงผู้ใหญ่ ควบคุมหลักสูตรการสอนโดยผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านนาฏศิลป์ไทย จากวิทยาลัยนาฏศิลป์ วิชาแจ๊สแดนซ์ รับสมัครตั้งแต่อายุ 7 ปีขึ้นไป จนถึงผู้ใหญ่ สอนโดยอ้างอิงหลักสูตร RAD (Royal Academy of Dancing) ประเทศอังกฤษ วิชาดนตรีไทย รับสมัครตั้งแต่อายุ 5 ปีขึ้นไป จนถึงผู้ใหญ่ ควบคุมหลักสูตรการสอนโดยผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านดนตรีไทย **มีบริการเช่าชุดไทย เด็ก-ผู้ใหญ่** รับจัดแสดงนาฏศิลป์ไทย บัลเล่ต์ แจ๊สแดนซ์ ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ สอบถามรายละเอียด ติดต่อ ครูไผ่โทร.081-611-2747 , 0-2964-9219 http://www.bbacademy.net https://www.facebook.com/thaicostume E-mail : buussaba@gmail.com 25/293 ม.สี่ไชยทอง 3 แจ้งวัฒนะ ปากเกร็ด นนทบุรี

ราคา : ไม่ระบุราคา

สอนรำไทย บัลเล่ต์ แจ๊สแดนซ์ ดนตรีไทย ให้กับหนูๆที่โรงเรียนบุษบา นาฏศิลป์ 081-611-2747

tags: ดนตรีไทย โรงเรียน นาฏศิลป์

แชร์ประกาศ

ข้อมูลผู้ประกาศ

59160

ไม่ระบุ

ครูไผ่

0816112747

นนทบุรี

นนทบุรี

  • รูปภาพ
  • รายการประกาศสินค้า