ศูนย์แปลเวิลด์ไวด์ รับแปลเอกสารทุกภาษา (งานแปลคุณภาพราคายุติธรรม) รับรองกงสุล,รับรองสถานทูต, ผู้เชี่ยวชาญของศาลยุติธรรม, โนตารี่พับลิค, จดทะ

07/08/2015

ศูนย์แปลเวิลด์ไวด์รับแปลเอกสารทุกภาษา ทุกประเภท (งานแปลคุณภาพราคายุติธรรม) รับรองเอกสารโดยกรมการกงสุล /รับรองสถานทูตต่างๆ / ผู้เชี่ยวชาญของศาลยุติธรรม / โนตารี่พับลิค/ จดทะเบียนสมรสกับชาวต่างชาติ / บริการทำวีซ่าทั่วโลก / ประกันการเดินทาง /ที่ปรึกษากฎหมาย / ตั๋วเครื่องบิน /แปลเว็ปไซต์ทุกภาษา / จดทะเบียนบริษัท / 081- 6484859 / Line :supatcha.wwt ------------------------------------. บริการแปลด่วน * - เราคือที่ปรึกษาด้านงานแปลสำหรับคุณ- ** * - Let Worldwide Translation be your personal translation consultant - ** บริษัท เวิลด์ไวด์ทรานสเลชั่นบายสุภัชชา จำกัด บริการแปลเอกสารทุกภาษา และ ให้คำปรึกษาด้านงานแปลทุกประเภท *ทุกภาษาแปลโดยผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขา งานแปลทุกงานเน้นด้านคุณภาพมากที่สุด* บริการของเรา - บริการแปลเอกสารทุกประเภททุกภาษาและล่ามโดยผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์กว่า 20 ปี ทั้งผู้ทรงคุณวุฒิชาวไทยและชาวต่างชาติซึ่งเป็นเจ้าของภาษา ทุกภาษารับรองคุณภาพและให้คำปรึกษาโดยผู้มีประสบการณ์จริงกว่า 20 ปี - แปลเอกสารสำหรับเดินทางไปต่างประเทศเช่น แต่งงาน ศึกษาต่อต่างประเทศ คู่หมั้น ติดตามผู้ปกครอง ฯลฯ พร้อมรับรองกระทรวงการต่างประเทศ และสถานทูตต่างๆเช่น ทะเบียนบ้าน ใบเกิด บัตรประชาชน ใบสมรส ใบหย่า ใบอุปการะบุตร ใบจบการศึกษาใบเปลี่ยนชี่อ ฯลฯ - บริการขอวีซ่าทุกประเทศ และให้คำปรึกษาโดยผู้มีประสบการณ์เช่น วีซ่าท่องเที่ยว วีซ่าติดตามสามี / วีซ่าคู่หมั้น / วีซ่านักเรียน ของประเทศต่างต่างเช่น วีซ่าอเมริกา วีซ่าอังกฤษ วีซ่ายุโรป (วีซ่าเชงเก้น)/ วีซ่าออสเตรเลีย / ฯลฯ - รับทำ Work Permit /รับจดทะเบียนบริษัท / ห้างหุ้นส่วนสามัญ - รับรองเอกสารโดยผู้เชี่ยวชาญของศาลยุติธรรมและโนตารี่พับลิค /บริการที่ปรึกษากฎหมายโดยทนายผู้มีประสบการณ์กว่า 20 ปี - ที่ปรึกษาด้านงานแปลทุกประเภทในการนำไปใช้ตามหน่วยงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ด้านงานแปลกว่า 20 ปี - รับจดทะเบียนสมรสกับชาวต่างชาติและให้คำปรึกษา - ตั๋วเครื่องบินและประกันการเดินทาง - ออกแบบและแปลนามบัตรทุกภาษา / รับทำแผนที่บริษัททุกภาษา / ออกแบบโลโก้สินค้าทุกชนิดทุกภาษา ภาษาที่รับแปล :Translation languages available 1.ภาษาอังกฤษ :English 2.ภาษาเยอรมัน : German 3.ภาษาฝรั่งเศส : French 4.ภาษาอิตาลี : Italian 5.ภาษาสเปน :Spanish 6.ภาษาฟินแลนด์ :Finnish 7.ภาษาเดนมาร์ก :Danish 8.ภาษาโปรตุเกส :Portuquese 9.ภาษารัสเซีย :Russian 10.ภาษาดัช : Dutch 11.ภาษาสวีดิช :Swedish 12.ภาษานอร์เวย์ :Norwegian 13.ภาษาฮังกาเรียน :Hungarian 14.ภาษาโปแลนด์ :Polish 15.ภาษาฮิบรู : Hibru 16.ภาษาเกาหลี :Korean 17.ภาษาจีน : Chinese (Simp.&Trad.) 18.ภาษาญี่ปุ่น :Japanese 19.ภาษามาเลเซีย :Malasian 20.ภาษาอินโดนีเซีย :Indonesian 21.ภาษาลาว : Lao 22.ภาษาเขมร :Cambodian 23.ภาษาพม่า :Burmese 24.ภาษเวียตนาม :Vietnamese 25.ภาษาฮินดี : Hindi 26.ตากาล็อค :Tagalog 27.ภาษาอารบิค :Arabic 28.ภาษาฟาร์ซี(เปอร์เซีย) : Persian 29.ภาษาอูรดู : Uradu 30.ภาษาตุรกี : Turkish Etc. ผลงาน / Masterpieces of Translation - โครงการเพื่อออกแบบและก่อสร้างระบบการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืนและระบบแก้ไขปัญหาอุทกภัยของประเทศไทย - อนุสัญญาบาเซล จำนวน 6 เรื่อง แปลภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย นำเสนอกรมควบคุมมลพิษ - หนังสือเที่ยวทั่วไทย 4 ภาค 12 เดือน3 ฤดู แปลจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ - รายงานการศึกษาข้อมูลและระบบการทำวิจัยในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ราชอาณาจักรกัมพูชา และสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย ของสำนักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ - โครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ แปลภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย นำเสนอกรมควบคุมมลพิษ - แปลภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยการจัดประเภทมาตรฐานอาชีพในประเทศไทย 583 หน้านำเสนอ กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน - การพัฒนาสวนป่าในประเทศไทย ภาษาอังกฤษ- ไทย เสนอสำนักพระราชวัง - คำบรรยายใต้ภาพเขียนสีน้ำมัน ไทย- อังกฤษ สำหรับงานนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ณ กรุงนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา - สัญญาการให้บริการ ระหว่างการสื่อสารแห่งประเทศไทยและสำนักข่าวรอยเตอร์ ไทย - อังกฤษ - การประชุมเอเปค กรุงเทพมหานคร แปลคำบรรยายเกี่ยวกับกรุงเทพมหานคและการแสดงขบวนพยุหยาตราทางชลมาครภาษาอังกฤษ - งานวิจัยเรื่อง กำหนดเวลาเชิงกลยุทธ์ในการรักษาด้วยยาต้านรีโทรไวรัส อังกฤษ-ไทย ภายใต้การสนับสนุนของสถาบันวิจัยสุขภาพแห่งชาติ เป็นงานของศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย - วิทยานิพนธ์เรื่องจำนวนบุตรในอุดมคติ ไทย - อังกฤษ - วิทยานิพนธ์เรื่องโรคความดันโลหิตสูง ไทย -อังกฤษ - รายงานประจำปีของบริษัทสหยูเนียน บริษัทถิรไทย การไฟฟ้าราชบุรี ฯลฯ - งบดุลและสัญญาต่างๆ - - - - - - - - - - สำนักงานใหญ่ (Head Office) Line Id :supatcha.wwt Line Id :ano.wwt บริษัทเวิลด์ไวด์ทรานสเลชั่นบายสุภัชชา จำกัด 139/5 ถนนวิทยุ (ใกล้สน.ลุมพินี ตรงข้ามสวนลุมพินี) แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพ 10330 โทร : 02- 654- 3308 / 02- 252- 3533 / 02- 654- 3309 แฟกซ์ (Fax): 02- 252- 3533 Mb: 081- 648- 4859 / 086- 349- 5441 / 086- 8933180 E- mail: supatcha.wwt@gmail.com http://www.worldwidetranslation.net ----------------------- สาขาสีลม- ศาลาแดง- บางรัก- สาทร ศูนย์การแปลบางรัก (Bang Rak Translation) 1010/10 อาคารซิตี้สตรีท (ตรงข้ามสวนลุม ติดโชว์รูมมาสด้า ก่อนถึงตึกอื้อจือเหลียง) ถนนพระราม 4 แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพ 10500 โทร : 02- 6338022 / 02- 2673132 Mb : 088- 8781015 / 086- 8933180 Line 1 : hongbangrak Line 2 : ano.wwt - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Bang Rak Translation 1010/10 City Street Building (Oppt. Lumphini Park), Silom, Bang Rak, Bangkok 10500 Tel :02- 6338022 / 02- 6338022 Mb : 088- 8781015 / 086- 8933180 Line 1 : hongbangrak Line2 : ano.wwt E- mail : bangrak2012@gmail.com -----------------. สาขาบางนา (Bang Na Branch) 394 ซอยอุดมสุข 26 สุขุมวิท 103 บางนากรุงเทพ 10260 โทร : 081- 6484859 / 089- 8948464/ 086- 8933180 E- mail : supatcha.wwt@gmail.com -----------------. แปลเอกสาร, รับแปลภาษา, แปลภาษาทุกภาษา, ล่าม, ศูนย์แปลเวิลด์ไวด์, รับแปลเอกสารทุกภาษาทุกประเภท,งานแปลคุณภาพ,รับรองเอกสารโดยกรมการกงสุล,รับรองสถานทูต, ผู้เชี่ยวชาญของศาลยุติธรรม, โนตารี่พับลิค,จดทะเบียนสมรสกับชาวต่างชาติ, บริการทำวีซ่าทั่วโลก และต่อวีซ่า, ประกันการเดินทาง

ราคา : ไม่ระบุราคา

ศูนย์แปลเวิลด์ไวด์ รับแปลเอกสารทุกภาษา (งานแปลคุณภาพราคายุติธรรม) รับรองกงสุล,รับรองสถานทูต, ผู้เชี่ยวชาญของศาลยุติธรรม, โนตารี่พับลิค, จดทะ ศูนย์แปลเวิลด์ไวด์ รับแปลเอกสารทุกภาษา (งานแปลคุณภาพราคายุติธรรม) รับรองกงสุล,รับรองสถานทูต, ผู้เชี่ยวชาญของศาลยุติธรรม, โนตารี่พับลิค, จดทะ ศูนย์แปลเวิลด์ไวด์ รับแปลเอกสารทุกภาษา (งานแปลคุณภาพราคายุติธรรม) รับรองกงสุล,รับรองสถานทูต, ผู้เชี่ยวชาญของศาลยุติธรรม, โนตารี่พับลิค, จดทะ ศูนย์แปลเวิลด์ไวด์ รับแปลเอกสารทุกภาษา (งานแปลคุณภาพราคายุติธรรม) รับรองกงสุล,รับรองสถานทูต, ผู้เชี่ยวชาญของศาลยุติธรรม, โนตารี่พับลิค, จดทะ ศูนย์แปลเวิลด์ไวด์ รับแปลเอกสารทุกภาษา (งานแปลคุณภาพราคายุติธรรม) รับรองกงสุล,รับรองสถานทูต, ผู้เชี่ยวชาญของศาลยุติธรรม, โนตารี่พับลิค, จดทะ

tags: ยุติธรรม รับรอง สถานทูต ผู้เชี่ยวชาญ ศาลยุติธรรม

แชร์ประกาศ

ข้อมูลผู้ประกาศ

9916

ไม่ระบุ

supatcha

02-6543308

ภูเก็ต

ภูเก็ต

  • รูปภาพ
  • รายการประกาศสินค้า