การสอน

 • รูปภาพ
 • รายการประกาศสินค้าเพิ่มเติมเกี่ยวกับ การสอน

 • การสอน

  หลักสูตร. การสอน. การศึกษาน่ารู้. กระตุกเส้นเครียด ... การคิดและการสอนเพื่อพัฒนาการคิด. การจัดการศึกษาของประเทศไทยในปัจจุบันได้เปลี่ยนทิศทาง จุดมุ่งหมาย ...

  http://sps.lpru.ac.th/script/index_group.pl?mag_id=11&group_id=50

  คำค้น : การสอน


 • รูปแบบการสอนแบบต่างๆ - *เว็บไซต์การเรียนรู้ประภัสรา โคตะขุน*

  การจัดการเรียนรู้แบบใช้คำถาม. (Questioning Method). แนวคิด. เป็นกระบวนการเรียนรู้ที่ มุ่งพัฒนากระบวนการทางความคิดของผู้เรียน โดยผู้สอนจะป้อนคำถามในลักษณะต่าง ๆ ...

  https://sites.google.com/site/prapasara/15-1

  คำค้น : การสอน


 • การสอนภาษาไทย - YouTube

  16 พ.ย. 2011 ... กิจกรรมการสอนภาษาไทยด้วย เพลง เกม วรรณกรรม และบทบาทสมมุติ.

  http://www.youtube.com/watch?v=eczUsRwkosQ

  คำค้น : การสอน


การสอน