ขายด่วน คอนโด ร้อนเงิน ลุมพินี นราธิวาส เจ้าพระยา

  • รูปภาพ
  • รายการประกาศสินค้าเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ขายด่วน คอนโด ร้อนเงิน ลุมพินี นราธิวาส เจ้าพระยา

  • LPN Newsletter Q1-2558-OK.indd - แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์

    21 มิ.ย. 2015 ... 1,090 ล้านบาท ซึ่งผลตอบรับเป็นไปตามแผนที่วางไว้ มียอดขายร้อยละ 70 ... อีก 2 โครงการ ได้แก่ โครงการลุมพินี คอนโดทาวน์ เทพารักษ์-ศรีนครินทร์ ... (พื้นที่ของโรงงาน ไทยเมล่อนเดิม) ด้วยเหตุผลดังกล่าวพื้นที่รังสิต จึงเป็นท าเล ..... เป็นเงินทั้งสิ้น 1,180,559,014.40 บาท ... เพลส นราธิวาส-เจ้าพระยา ชุมชนต้นแบบด้านโครงการจิตอาสา  ...

    http://www.lpn.co.th/download/LPN_Newsletter_Q1-2558.pdf

    คำค้น : ขายด่วน คอนโด ร้อนเงิน ลุมพินี นราธิวาส เจ้าพระยา


ขายด่วน คอนโด ร้อนเงิน ลุมพินี นราธิวาส เจ้าพระยา