ความหมาย

 • รูปภาพ
 • รายการประกาศสินค้าเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ความหมาย

 • พจนานุกรมทั้งหมด - Sanook.com

  แปลภาษา ไทย-ไทย. รวมพจนานุกรมแปลความหมาย คำศัพท์ไทย-ไทย. พจนานุกรม ไทย- ไทย ราชบัณฑิตยสถาน · พจนานุกรม ไทย-ไทย อ.เปลื้อง ณ นคร ...

  http://dictionary.sanook.com/search

  คำค้น : ความหมาย


 • แปลความหมาย - Longdo.COM

  แปลความ, แปล, Example: ไม่มีใครแปลความหมายคำพูดกำกวมของเขาออกหรอก, Thai definition: ถ่ายความหมายจากภาษาหนึ่งมาเป็นอีกภาษาหนึ่ง, ทำให้เข้าใจความหมาย ...

  http://dict.longdo.com/search/แปลความหมาย

  คำค้น : ความหมาย


 • พจนานุกรม คืออะไร แปลภาษา แปลว่า หมายถึง (พจนานุกรมไทย-ไทย ...

  พจนานุกรม. [กฺรม] น. หนังสือว่าด้วยถ้อยคำในภาษาใดภาษาหนึ่งเรียงตามลำดับตัวอักษร โดย ทั่ว ๆ ไปจะบอกความหมายและที่มาของคำเป็นต้นด้วย.[กฺรม] น.

  http://dictionary.sanook.com/search/dict-th-th-royal-institute/พจนานุกรม

  คำค้น : ความหมาย


ความหมาย