จังหวัด

 • รูปภาพ
 • รายการประกาศสินค้าเพิ่มเติมเกี่ยวกับ จังหวัด

 • จังหวัด - วิกิพีเดีย

  จังหวัด หรือมณฑล (อังกฤษ: province) คือชื่อเรียกหน่วยการปกครองระดับหนึ่ง โดยปกติจะ เป็นระดับใหญ่ที่สุดในประเทศ หรือรัฐ (ลำดับแรกในการแบ่งการปกครอง) ...

  https://th.wikipedia.org/wiki/จังหวัด

  คำค้น : จังหวัด


 • รายชื่อจังหวัดในประเทศไทยเรียงตามพื้นที่ - วิกิพีเดีย

  สำนักงานจังหวัดเลย. "ข้อมูลจังหวัดเลย: สภาพทั่วไป สิ่งแวดล้อม และการวิเคราะห์." [ ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: http://www.loei.go.th/data/POP40.DOC [ม.ป.ป.]. สืบค้น 18 เมษายน ...

  https://th.wikipedia.org/wiki/รายชื่อจังหวัดในประเทศไทยเรียงตามพื้นที่

  คำค้น : จังหวัด


 • จังหวัดในประเทศไทย - วิกิพีเดีย

  จังหวัด เป็นเขตบริหารราชการส่วนภูมิภาคของประเทศไทย ปัจจุบันมีทั้งสิ้น 76 จังหวัด (ทั้งนี้ กรุงเทพมหานครไม่เป็นจังหวัด) จังหวัดถือเป็นระดับการปกครองของรัฐบาลลำดับแรก ...

  https://th.wikipedia.org/wiki/จังหวัดในประเทศไทย

  คำค้น : จังหวัด


จังหวัด