จัดจำหน่าย

 • รูปภาพ
 • รายการประกาศสินค้าเพิ่มเติมเกี่ยวกับ จัดจำหน่าย

 • ช่องทางการจัดจำหน่าย (Channel of Distribution) - Nanosoft.co.th

  บทความ ช่องทางการจัดจำหน่าย (Channel of Distribution) Nanosoft & Solution Ltd. มีโปรแกรมแจกฟรีมากมาย , พัฒนา โปรแกรมสำเร็จรูป และ โปรแกรมเฉพาะงาน.

  http://nanosoft.co.th/maktip91.htm

  คำค้น : จัดจำหน่าย


 • ช่องทางการจัดจำหน่าย - marketing - มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

  ช่องทางการจำหน่ายทางตรง (Direct Channel) คือการที่ผู้ผลิตได้ทำการจัดจำหน่ายสินค้า หรือบริการ ไปยังผู้บริโภค ผู้ซื้อสินค้าหรือบริการ หรือผู้ใช้สินค้าทางอุตสาหกรรมโดยตรง ...

  http://elearning.bu.ac.th/mua/course/mk212/ch9.htm

  คำค้น : จัดจำหน่าย


 • จำหน่าย

  พจนานุกรม แปลภาษา แปลภาษาอังกฤษ [จำหน่าย] # แปลความหมาย [จำหน่าย]. Ooops · Dictionary ... จัดจำหน่าย. V. distribute def:[จัดการเรื่องจำหน่าย] syn:{จำหน่าย}{ขาย} ...

  http://th.w3dictionary.org/index.php?q=จำหน่าย

  คำค้น : จัดจำหน่าย


 • ตัวอย่างช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้าบริโภค

  ช่องทางการจัดจำหน่าย (Channel of Distribution/Place) หมายถึง กลไกหรือกระบวนการ หรือช่องทางหรือวิธีการที่จะทำให้สินค้าและบริการเคลื่อนย้ายเปลี่ยนมือ ...

  http://netra.lpru.ac.th/~kanok-on/files/week 9 .ppt

  คำค้น : จัดจำหน่าย


จัดจำหน่าย