ช่องปาก

 • รูปภาพ
 • รายการประกาศสินค้าเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ช่องปาก

 • อนามัยช่องปากพื้นฐาน - Colgate.co.th

  สุขอนามัยในช่องปากคืออะไร? เรียนรู้วิธีการที่คุณสามารถประเมินฟันและเหงือกของคุณเอง เพื่อให้แน่ใจว่าคุณมีสุขภาพช่องปากที่ดี.

  http://www.colgate.co.th/app/CP/TH/TH/OC/Information/Articles/Oral-and-Dental-Health-Basics/Oral-Hygiene/Oral-Hygiene-Basics/article/What-is-Good-Oral-Hygiene.cvsp

  คำค้น : ช่องปาก


 • มะเร็งในช่องปากคืออะไร - Colgate.co.th

  มะเร็งในช่องปากเกิดขึ้นในผู้ชายมากกว่าผู้หญิงและมีแนวโน้มที่จะเกิดกับผู้ที่มีอายุมากกว่า 40 ปี ...

  http://www.colgate.co.th/app/CP/TH/TH/OC/Information/Articles/Oral-and-Dental-Health-Basics/Medical-Conditions/Cancer-Oral-Health/article/Oral-Cancer-Signs-and-Symptoms.cvsp

  คำค้น : ช่องปาก


 • สุขภาพในช่องปาก - Siamhealth.net

  สุขภาพในช่องปากหมายถึงการที่ไม่มีโรคฟัน ไม่มีโรคเหงือก และไม่มีมะเร็ง การจะให้สุขภาพ ปากดีจะต้องมีอนามัยในช่องปากที่ดี.

  http://www.siamhealth.net/public_html/Disease/oral/index.html

  คำค้น : ช่องปาก


 • อาการระคายเคืองและแผลในช่องปากคืออะไร? - คอลเกต โปรเฟสชั่นแนล

  อาการระคายเคืองและแผลในช่องปากคืออาการบวม เป็นจุด หรือเป็นแผลบริเวณช่องปาก ริมฝีปาก หรือลิ้น ถึงแม้ว่าอาการบาดเจ็บในช่องปากนี้จะสามารถแบ่งออกได้เป็นหลาย ประเภท ...

  http://www.colgateprofessional.co.th/patienteducation/3e68bd44adc00210cd44adc0021028016e0aRCRD/article

  คำค้น : ช่องปาก


ช่องปาก