นวัตกรรม

 • รูปภาพ
 • รายการประกาศสินค้าเพิ่มเติมเกี่ยวกับ นวัตกรรม

 • บัญชีนวัตกรรมไทย และบัญชีสิ่งประดิษฐ์ไทย

  การสร้างนวัตกรรมมีความสำคัญต่อความสามารถในการแข่งขัน และความเจริญเติบโตทาง เศรษฐกิจและสังคมของประเทศในเวทีโลก การนำพาประเทศไปสู่การเป็นประเทศพัฒนาแล้ว  ...

  http://www.innovation.go.th/

  คำค้น : นวัตกรรม


 • นวัตกรรม - Energy Saving Media

  นวัตกรรมเกี่ยวกับพลังงานและนวัตกรรมใหม่เพื่อสิ่งแวดล้อม มุมนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ใหม่เพื่อ อนุรักษ์พลังงาน ...

  http://www.energysavingmedia.com/news/page.php?a=10&n=14

  คำค้น : นวัตกรรม


 • สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ

  เข้าสู่เว็บไซต์ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน). พระฉายาลักษณ์ : เว็บไซต์กรม ประชาสัมพันธ์.

  http://www.nia.or.th/

  คำค้น : นวัตกรรม


 • นวัตกรรม - วิกิพีเดีย

  นวัตกรรม หมายถึงการทำสิ่งต่างๆด้วยวิธีใหม่ๆ และยังอาจหมายถึงการเปลี่ยนแปลงทางความ คิด การผลิต กระบวนการ หรือองค์กร ไม่ว่าการเปลี่ยนนั้นจะเกิดขึ้นจากการปฏิวัติ ...

  https://th.wikipedia.org/wiki/นวัตกรรม

  คำค้น : นวัตกรรม


นวัตกรรม