นิติบุคคล

 • รูปภาพ
 • รายการประกาศสินค้าเพิ่มเติมเกี่ยวกับ นิติบุคคล

 • ภาษีเงินได้นิติบุคคล - กรมสรรพากร

  27 มิ.ย. 2013 ... ภาษีเงินได้นิติบุคคล เป็นภาษีอากรประเภทหนึ่งที่บัญญัติไว้ ในประมวลรัษฎากร จัดเก็บจาก เงินได้ของบริษัท หรือ ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลมีหลักการจัดเก็บที่สำคัญๆ ...

  http://www.rd.go.th/publish/308.0.html

  คำค้น : นิติบุคคล


 • ข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล พ.ศ. 2558 - กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

  ข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล พ.ศ. 2558. รายชื่อนิติบุคคลจัดตั้งใหม่. ข้อมูลการจดทะเบียน นิติบุคคล. ธุรกิจเด่น. ข้อมูลย้อนหลัง. แบบสอบถามความคิดเห็นข้อมูลธุรกิจที่เผยแพร่ทาง ...

  http://www.dbd.go.th/more_news.php?cid=71

  คำค้น : นิติบุคคล


 • นิติบุคคล - วิกิพีเดีย

  นิติบุคคล. จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี. ไปที่: ป้ายบอกทาง, ค้นหา. คำสำคัญ "นิติบุคคล" อาจ หมายถึง. นิติบุคคลเอกชน - นิติบุคคลตามกฎหมายเอกชน เช่น บรรดาองค์กรต่าง ๆ ...

  https://th.wikipedia.org/wiki/นิติบุคคล

  คำค้น : นิติบุคคล


 • *นิติบุคคล* แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า ...

  กลุ่มบุคคล องค์กร หรือทรัพย์สินที่จัดสรรไว้เป็น กองทุนเพื่อดําเนินกิจการอันใดอันหนึ่ง ซึ่ง กฎหมายบัญญัติให้เป็น บุคคลอีกประเภทหนึ่งที่มิใช่บุคคลธรรมดา นิติบุคคลจะมีขึ้นได้ก็แต่ ...

  http://dict.longdo.com/search/*นิติบุคคล*

  คำค้น : นิติบุคคล


นิติบุคคล