บุคลากร

 • รูปภาพ
 • รายการประกาศสินค้าเพิ่มเติมเกี่ยวกับ บุคลากร

 • บุคลากร (Peopleware) - ThaiWBI

  หมายถึง บุคลากรในงานด้านคอมพิวเตอร์ ซึ่งมีความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ สามารถใช้งาน สั่ง งานเพื่อให้คอมพิวเตอร์ทำงานตามที่ต้องการ แบ่งออกได้ 4 ระดับ ดังนี้. 1. ผู้จัดการระบบ ...

  http://www.thaiwbi.com/course/Intro_com/Intro_com/wbi1/hie/page43.htm

  คำค้น : บุคลากร


 • *บุคลากร* แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า ...

  เกษตรฯ มีคำสั่งให้ปรับปรุงบุคลากรในหน่วยปฏิบัติการพิเศษป้องกันและปราบปรามการ ลักลอบทำลายทรัพยากรป่าไม้, Thai definition: ผู้ปฏิบัติงานตามหน้าที่ของแต่ละหน่วย.

  http://dict.longdo.com/search/*บุคลากร*

  คำค้น : บุคลากร


 • lpdi

  เมื่อวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ นายศักดิ์ชัย เผือกศิริพิบูลย์ รองผู้อำนวยการสถาบันพัฒนา บุคลากรท้องถิ่น ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดการฝึกอบรมบุคลากร อปท. จำนวน ๓ หลักสูตร  ...

  http://www.lpdi.go.th/

  คำค้น : บุคลากร


 • ระบบบริการบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

  Username และ Password ของการเข้าใช้ Internet สามารถใช้ได้ในระบบบริการบุคลากร แล้ว :: วัน พุธที่ 19 มิถุนายน 2556 ระบบสามารถพิมพ์ใบส่งเกรดแก้ I ได้แล้ว ที่ menu ...

  http://portal4.udru.ac.th:7778/web/hmrservice/index.php

  คำค้น : บุคลากร


บุคลากร