ปุ๋ยอินทรีย์

 • รูปภาพ
 • รายการประกาศสินค้าเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ปุ๋ยอินทรีย์

 • ปุ๋ยอินทรีย์ - วิกิพีเดีย

  ปุ๋ยอินทรีย์ (อังกฤษ: Organic Fertilizer) หรือ ปุ๋ยหมัก (อังกฤษ: Compost) คือ ปุ๋ยที่ได้จาก การย่อยสลายอินทรีย์วัตถุทางชีวเคมีโดยจุลินทรีย์กลุ่มใช้ออกซิเจน (Aerobic ...

  https://th.wikipedia.org/wiki/ปุ๋ยอินทรีย์

  คำค้น : ปุ๋ยอินทรีย์


 • ปุ๋ยอินทรีย์คืออะไร

  ปุ๋ยอินทรีย์ (Organic Fertilizer) คือ ปุ๋ยที่ได้จากอินทรีย์สารซึ่งผลิตขึ้นโดยกรรมวิธีต่างๆ และ จะเป็นประโยชน์ต่อพืชก็ต้องผ่านขบวนการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ทางชีวภาพเสียก่อน ...

  http://www.pordeetech.com/index.php?option=com_content&view=article&id=11:organic-fertilizer&catid=7:organic-fertilizer&Itemid=15&lang=th

  คำค้น : ปุ๋ยอินทรีย์


 • ชุมชนต้นแบบในการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ - YouTube

  13 ธ.ค. 2012 ... ขอขอบคุณ - มูลนิธิโครงการหลวง - สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) - มหาวิทยาลัยแม่โจ้.

  http://www.youtube.com/watch?v=Ke_xVVlH65Q

  คำค้น : ปุ๋ยอินทรีย์


ปุ๋ยอินทรีย์