ผู้สูงอายุ

 • รูปภาพ
 • รายการประกาศสินค้าเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ผู้สูงอายุ

 • วัยสูงอายุ - วิกิพีเดีย

  วัยสูงอายุ หรือ วัยชรา หมายถึง มนุษย์ที่มีอายุอยู่ในช่วงปลายของชีวิต นิยามของผู้สูงอายุ อาจแตกต่างกันไปเมื่อพิจารณาจากแง่มุมต่าง ๆ อาทิ ทางชีววิทยา ประชากรศาสตร์ ...

  https://th.wikipedia.org/wiki/วัยสูงอายุ

  คำค้น : ผู้สูงอายุ


 • ผู้สูงอายุ Older person - หาหมอ.com - haamor.com

  ผู้สูงอายุส่วนใหญ่ไม่มีรายได้ ต้องพึ่งพา เป็นภาระทั้งต่อตนเอง ครอบครัว สังคม และ ประเทศชาติ ทั้งด้านสุขภาพ การเงิน ความเสื่อมจากเซลล์สมอง การขาดแคลนคนดูแล คน เข้าใจ ...

  http://haamor.com/th/ผู้สูงอายุ/

  คำค้น : ผู้สูงอายุ


 • มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย: หน้าหลัก

  มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย. ... รายงานสถานการณ์ผู้สูงอายุ · ไทย · English · งานวิชาการ · ผลงาน มส.ผส. เศรษฐกิจ · สังคม · สุขภาพ · โปรแกรมระบบฐานข้อมูลผู้ ...

  http://www.thaitgri.org/

  คำค้น : ผู้สูงอายุ


 • สำนักส่งเสริมและพิทักษ์ผู้สูงอายุ

  ผลการประชุม คณะอนุกรรมการสรรหาผู้สูงอายุที่เป็นแบบอย่างที่ดีในสังคม ครั้งที่ ... หรือ องค์กรที่มีผลงานด้านผู้สูงอายุ และคัดเลือกสิ่งประดิษฐ์เพื่อผู้สูงอายุ ประจำปี 2558 (25 ก.พ.

  http://www.oppo.opp.go.th/

  คำค้น : ผู้สูงอายุ


ผู้สูงอายุ