ผู้เชี่ยวชาญ

 • รูปภาพ
 • รายการประกาศสินค้าเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ผู้เชี่ยวชาญ

 • *ผู้เชี่ยวชาญ* แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า ...

  ผู้รู้ผู้เชี่ยวชาญในศิลปะการประพันธ์บทกลอน จําแนกเป็น ๔ คือ ๑. จินตกวี แต่งโดยความคิด ๒. สุตกวี แต่งโดยได้ฟังมา ๓. อรรถกวี แต่งตามความจริง ๔. ปฏิภาณกวี แต่งกลอนสด. (ป.).

  http://dict.longdo.com/search/*ผู้เชี่ยวชาญ*

  คำค้น : ผู้เชี่ยวชาญ


 • ระบบผู้เชี่ยวชาญ - วิกิพีเดีย

  ระบบผู้เชี่ยวชาญเป็นส่วนหนึ่งของปัญญาประดิษฐ์โดยอาศัยระบบฐานความรู้ (knowledge- based system) และกลไกการอนุมาน (inference engine) เป็นองค์ประกอบหลักในการ ...

  https://th.wikipedia.org/wiki/ระบบผู้เชี่ยวชาญ

  คำค้น : ผู้เชี่ยวชาญ


 • ผู้เชี่ยวชาญทั้งหมด - World Bank

  คุณอูริช ซาเกา ผู้อำนวยการธนาคารโลกประจำเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยประจำอยู่ที่ สำนักงานประจำประเทศไทย และดูแลโครงการของธนาคารโลกในประเทศกัมพูชา ลาว มาเลเซีย ...

  http://www.worldbank.org/th/country/thailand/experts

  คำค้น : ผู้เชี่ยวชาญ


 • ผู้เชี่ยวชาญ แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า ...

  ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ผู้เชี่ยวชาญ-, * ผู้เชี่ยวชาญ*. ... computer specialist, ผู้เชี่ยวชาญทางคอมพิวเตอร์ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก. พ.

  http://dict.longdo.com/search/ผู้เชี่ยวชาญ

  คำค้น : ผู้เชี่ยวชาญ


ผู้เชี่ยวชาญ