พนักงานประชาสัมพันธ์

 • รูปภาพ
 • รายการประกาศสินค้าเพิ่มเติมเกี่ยวกับ พนักงานประชาสัมพันธ์

 • 5 คุณสมบัติสำคัญที่นักประชาสัมพันธ์ควรมี | INCquity

  ประชาสัมพันธ์ (Public Relations) เป็นแผนกหนึ่งในองค์กรธุรกิจที่มีความสำคัญมาก ... ซึ่งผู้ ประกอบการต้องให้ความสำคัญในการคัดเลือกพนักงานที่จะมาดำรงตำแหน่งประชาสัมพันธ์ ...

  http://incquity.com/articles/office-operation/5-things-public-relations-should-be

  คำค้น : พนักงานประชาสัมพันธ์


 • พนักงานประชาสัมพันธ์ ระดับ 5

  พนักงานประชาสัมพันธ์ ระดับ 5. หน้าที่และความรับผิดชอบ ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้าหน่วย งานระดับแผนก ซึ่งมีหน้าที่ความรับผิดชอบและ คุณภาพของงานสูงมาก ...

  http://www.tu.ac.th/org/ofrector/person/ps_admin/position/postu_3/postu21_30/postu21/pnakfor5.htm

  คำค้น : พนักงานประชาสัมพันธ์


 • งาน พนักงานประชาสัมพันธ์ ใน ไทย | Careerjet.in.th

  หางานพนักงานประชาสัมพันธ์ในไทยบนแคเรียเจทท์เสิร์ชเอนจิน.

  http://www.careerjet.in.th/พนักงานประชาสัมพันธ์-jobs.html

  คำค้น : พนักงานประชาสัมพันธ์


พนักงานประชาสัมพันธ์