ภาคเหนือ

 • รูปภาพ
 • รายการประกาศสินค้าเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ภาคเหนือ

 • ภาคเหนือ (ประเทศไทย) - วิกิพีเดีย

  ภาคเหนือ เป็นภูมิภาคที่อยู่ด้านบนสุดของไทย มีเขตแดนติดกับประเทศเพื่อนบ้านและภูมิภาค อื่น ๆ เรียงตามเข็มนาฬิกา ดังนี้ ทิศตะวันตกและทิศเหนือติดกับสาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า ...

  https://th.wikipedia.org/wiki/ภาคเหนือ_(ประเทศไทย)

  คำค้น : ภาคเหนือ


 • ประเพณีท้องถิ่น - ภาคเหนือ - ประเพณีไทย

  แหล่งรวบรวมข้อมูลด้านประเพณีไทย วัฒนธรรมไทย พิธีกรรม ความเชื่อ การละเล่นพื��นบ้าน แหล่งท่องเที่ยว แหล่งโบราณคดีของไทยและข่าวสารที่น่าสนใจ.

  http://www.prapayneethai.com/ประเพณีท้องถิ่น/ภาคเหนือ

  คำค้น : ภาคเหนือ


 • ภาคเหนือมีกี่จังหวัด อะไรบ้าง - เกร็ดความรู้.net

  ภาคเหนือของประเทศไทย มีลักษณะภูมิประเทศเป็นภูเขาสลับซับซ้อน มีเนื้อที่ทั้งสิ้น 93690.85 ตารางกิโลเมตร มีประชากร ณ สิ้นปี พ.ศ. 2555 ทั้งสิ้น 6146599 คน - เกร็ดความ รู้.net.

  http://www.xn--12cg1cxchd0a2gzc1c5d5a.net/ภาคเหนือมีกี่จังหวัด-อะไรบ้าง/

  คำค้น : ภาคเหนือ


 • ลักษณะภูมิประเทศ-ภูมิอากาศของภาคเหนือ

  ภาคเหนือเป็นภูมิภาคหนึ่งของไทยอยู่ทางตอนเหนือของประเทศมีเขตแดนทางตอนเหนือติด กับชายแดนพม่าและลาวทางตะวันออกจรดชายแดนลาวและภาคอีสานทางตะวันตกจรดพม่า ...

  http://www.kjn.ac.th/pittaya/22-28-39/html/index.html

  คำค้น : ภาคเหนือ


ภาคเหนือ