มหาวิทยาลัย

 • รูปภาพ
 • รายการประกาศสินค้าเพิ่มเติมเกี่ยวกับ มหาวิทยาลัย

 • มหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษาในประเทศไทย

  รายชื่อมหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษาในประเทศไทย เรียงตามลำดับตัวอักษร.

  http://www.lib.ru.ac.th/university.html

  คำค้น : มหาวิทยาลัย


 • มหาวิทยาลัย - วิกิพีเดีย

  มหาวิทยาลัย หมายถึง สถานศึกษาที่จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา ในด้านวิชาการและวิชาชีพ ชั้นสูงหลากหลายสาขาวิชา เพื่อให้ประกาศนียบัตร อนุปริญญา หรือปริญญา ...

  https://th.wikipedia.org/wiki/มหาวิทยาลัย

  คำค้น : มหาวิทยาลัย


 • มหาวิทยาลัยนเรศวร

  มหาวิทยาลัยนเรศวร 99 หมู่ 9 ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000.

  http://www.nu.ac.th/th/

  คำค้น : มหาวิทยาลัย


 • University of Phayao : มหาวิทยาลัยพะเยา : up

  การสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา ระดับ บัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 (รอบ2) และหลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต ...

  http://www.up.ac.th/

  คำค้น : มหาวิทยาลัย


มหาวิทยาลัย