ระบบเครือข่าย

 • รูปภาพ
 • รายการประกาศสินค้าเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ระบบเครือข่าย

 • เครือข่ายคอมพิวเตอร์

  การเชื่อมต่อในความหมายของระบบเครือข่ายท้องถิ่น ไม่ได้จำกัดอยู่ที่การเชื่อมต่อระหว่าง เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ แต่ยังรวมไปถึงการเชื่อมต่ออุปกรณ์รอบข้าง ...

  http://www.school.net.th/library/snet1/hardware/network.html

  คำค้น : ระบบเครือข่าย


 • บทที่ 4 เครือข่ายคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร - eLearning

  ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ หรือระบบเน็ตเวิร์ก คือ กลุ่มของคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่างๆ ที่ ถูกนำมาเชื่อมต่อกันเพื่อให้ผู้ใช้ในเครือข่ายสามารถติดต่อสื่อสาร แลกเปลี่ยนข้อมูล ...

  http://csmju.jowave.com/cs100_v2/lesson4.html

  คำค้น : ระบบเครือข่าย


ระบบเครือข่าย