ราคาขายปลีก

 • รูปภาพ
 • รายการประกาศสินค้าเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ราคาขายปลีก

 • ราคาน้ำมันขายปลีก กทม. และปริมณฑล

  ณ วันที่ 09.08.15 08:46. บาท/ลิตร. 34.36. 26.98. 27.80. 25.58. 22.48. 22.89. 25.89. บาท/กิโลกรัม. 13.00. ราคาน้ำมันย้อนหลัง... ราคาน้ำมันขายปลีกภูมิภาค... Thailand Web ...

  http://www.pttplc.com/th/getoilprice.aspx

  คำค้น : ราคาขายปลีก


 • ราคาน้ำมันวันนี้ - Energy Policy and Planning Office

  Today is 8 August 2015 ราคาขายปลีกมาตรฐาน ในเขต กทม. นนทบุรี ปทุมธานี และ สมุทรปราการ หน่วย : บาท/ลิตร. Retail Prices in Bangkok & Vicinities Unit : Baht/Litre  ...

  http://www.eppo.go.th/retail_prices.php

  คำค้น : ราคาขายปลีก


 • ราคาขายปลีกภูมิภาค - มหาชน

  *ราคาที่เปลี่ยนแปลงจะเป็นตัวเข้ม **ราคาขายปลีกข้างต้นยังไม่รวมภาษี อบจ. (ถ้ามี) ซึ่งจะ เป็นไปตามประกาศภาษี อบจ. ของแต่ละจังหวัด

  http://www.pttplc.com/th/Media-Center/Oil-Price/Pages/Province-Oil-Price.aspx

  คำค้น : ราคาขายปลีก


ราคาขายปลีก