วิทยาลัย

 • รูปภาพ
 • รายการประกาศสินค้าเพิ่มเติมเกี่ยวกับ วิทยาลัย

 • สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร - บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2558. หน้านี้แก้ไขครั้งล่าสุดเมื่อ วันศุกร์ที่6 กุมภาพันธ์ 2558. ประกาศการรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ...

  http://www.grad.chula.ac.th/th/01_information/b02_admission_normal.php

  คำค้น : วิทยาลัย


 • วิทยาลัยนครราชสีมา

  ระเบียบวิทยาลัยนครราชสีมา ว่าด้วยการสอบ พ.ศ.2557. 24 กรกฎาคม 2558. ตารางสอบ ปลายภาคภาคฤดูร้อน ระดับปริญญาตรี ภาคสมทบ ปีการศึกษา 2557 (ปรับเปลี่ยนห้องสอบ).

  http://www.nmc.ac.th/

  คำค้น : วิทยาลัย


 • วิทยาลัย - วิกิพีเดีย

  วิทยาลัย (อังกฤษ: college) มีหลายความหมาย ความหมายหนึ่งที่ใช้กันอย่างกว้างขวางใน สังคมไทย หมายถึง สถาบันอุดมศึกษาที่เน้นการฝึกทักษะเฉพาะสาขาวิชา เช่น การจัดการ ...

  https://th.wikipedia.org/wiki/วิทยาลัย

  คำค้น : วิทยาลัย


 • วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี | Facebook

  วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี. ถูกใจ 6519 คน · 54 คนกำลังพูดถึงสิ่งนี้. ปรัชญา : เรียนดี มีวินัย ใฝ่ คุณธรรม เป็นผู้นำทางอาชีพ.

  https://th-th.facebook.com/udontech.ac.th

  คำค้น : วิทยาลัย


วิทยาลัย