ศักยภาพ

 • รูปภาพ
 • รายการประกาศสินค้าเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ศักยภาพ

 • *ศักยภาพ* แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า ...

  ลดน้อยลงมากจึงไม่มีศักยภาพที่จะสั่นคลอนอำนาจรัฐได้แล้ว, Thai definition: อำนาจหรือ คุณสมบัติที่มีแฝงอยู่ในสิ่งต่างๆ อาจทำให้พัฒนาหรือให้ปรากฏเป็นสิ่งที่ประจักษ์ได้ ...

  http://dict.longdo.com/search/*ศักยภาพ*

  คำค้น : ศักยภาพ


 • Website : : : กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

  สิทธิของผู้บริโภคตามรัฐธรรมนนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 5 ประการ ได้แก่ 1.สิทธิที่จะได้รับ ข่าวสารรวมทั้งคำพรรณนาคุณภาพที่ถูกต้องและเพียงพอเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการ

  http://www.fda.moph.go.th/prac/

  คำค้น : ศักยภาพ


 • ศักยภาพเหนือขอบฟ้า Felid - YouTube

  23 ก.พ. 2015 ... ศักยภาพเหนือขอบฟ้า Felid. Skywalker Team 1997 .... คลิปผู้กองเอฟ ร้องเพลง ศักยภาพเหนือขอบฟ้า ก่อนประสบอุบัติเหตุเครื่องบินตกที่ จ.ลพบุรี - Duration: ...

  http://www.youtube.com/watch?v=g8RNL80tSzE

  คำค้น : ศักยภาพ


 • ศักยภาพ - พจนานุกรม - Sanook.com

  ค้นหาคำศัพท์ ศักยภาพ แปล ไทย-ไทย ราชบัณฑิตยสถาน แปลภาษาได้ง่าย ๆ ได้ หลากหลาย พจนานุกรมออนไลน์ ดิกชันนารีออนไลน์ ค้นหาคำศัพท์ มากมาย.

  http://dictionary.sanook.com/search/dict-th-th-royal-institute/ศักยภาพ

  คำค้น : ศักยภาพ


ศักยภาพ