สนามแม่เหล็ก

 • รูปภาพ
 • รายการประกาศสินค้าเพิ่มเติมเกี่ยวกับ สนามแม่เหล็ก

 • สนามแม่เหล็ก - วิกิพีเดีย

  สนามแม่เหล็ก นั้นอาจเกิดขึ้นได้จากการเคลื่อนที่ของประจุไฟฟ้า หรือในทางกลศาสตร์ควอนตั มนั้น การสปิน(การหมุนรอบตัวเอง) ของอนุภาคต่างๆ ก็ทำให้เกิดสนามแม่เหล็กเช่นกัน ...

  https://th.wikipedia.org/wiki/สนามแม่เหล็ก

  คำค้น : สนามแม่เหล็ก


 • สนามแม่เหล็ก

  สนามแม่เหล็ก (Magnetic Field) คือ บริเวณที่แท่งแม่เหล็กส่งอำนาจการดึงดูดไปถึง ใน ไฟฟ้าสถิตย์ ประจุไฟฟ้าเป็นต้นกำเนิดของสนาม ไฟฟ้า แต่ในเรื่องแม่เหล็กไม่มี ...

  http://www.il.mahidol.ac.th/e-media/electromagnetism/sub_lesson/8_2.htm

  คำค้น : สนามแม่เหล็ก


 • สนามแม่เหล็ก ฟิสิกส์ราชมงคล

  เป็นเส้นที่แสดงทิศของสนามแม่เหล็กรอบๆ แท่งแม่เหล็ก นอกจากนั้นยังแสดงความเข้มของ สนามแม่เหล็กด้วย ทิศของสนามคือ ทิศของแรงนี้กระทำกับขั้วเหนือ ...

  http://www.rmutphysics.com/physics/oldfront/98/magnetic1/index2.htm

  คำค้น : สนามแม่เหล็ก


 • สนามแม่เหล็ก - ฟิสิกส์ราชมงคล

  เตาเผาดินเหนียวกับสนามแม่เหล็ก. ทิศทางของสนามแม่เหล็กโลกไม่คงที่ มีการเปลี่ยน ทิศทาง แต่การเปลี่ยนทิศทางของมันนั้นใช้เวลาหลายร้อยปี จึงจะเปลี่ยนครั้งหนึ่ง ...

  http://www.rmutphysics.com/physics/oldfront/56/magnetic field.htm

  คำค้น : สนามแม่เหล็ก


สนามแม่เหล็ก