สภาพแวดล้อม

 • รูปภาพ
 • รายการประกาศสินค้าเพิ่มเติมเกี่ยวกับ สภาพแวดล้อม

 • สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ - วิกิพีเดีย

  ... ที่ไม่เกิดขึ้นจากการดำเนินการของมนุษย์. สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติแตกต่างกับสิ่งแวดล้อม ที่สร้างขึ้น ซึ่งเป็นสภาพแวดล้อมที่ได้รับผลกระทบจากการกระทำของมนุษย์ ...

  https://th.wikipedia.org/wiki/สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ

  คำค้น : สภาพแวดล้อม


 • สภาพแวดล้อม แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า ...

  ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -สภาพแวดล้อม-, ... สิ่งแวดล้อม, Example: สภาพแวดล้อมของกรุงเทพในปัจจุบันเปลี่ยนไปจากเดิมมาก.

  http://dict.longdo.com/search/สภาพแวดล้อม

  คำค้น : สภาพแวดล้อม


 • สภาพแวดล้อมการทำงาน - Rehau

  สภาพแวดล้อมในการทำงานยุคใหม่ที่มีความโปร่งใสอย่างมาก พร้อมด้วยโอกาสในการพูดคุย มีความยืดหยุ่นและประสิทธิภาพ ช่วยให้พนักงานของเราบรรลุถึงศักยภาพของตนเองได้ ...

  http://www.rehau.com/th-th/company/jobs-careers/working-at-rehau/work-environment

  คำค้น : สภาพแวดล้อม


 • สภาพแวดล้อมในการทำงาน - Vocabulary List - Longdo.COM

  สภาพแวดล้อมในการทำงาน, [n. exp.] (saphāpwaētløm nai kān thamngān) EN: working environment FR: environnement de travail [m] ...

  http://dict.longdo.com/search/สภาพแวดล้อมในการทำงาน

  คำค้น : สภาพแวดล้อม


สภาพแวดล้อม