สังเคราะห์

 • รูปภาพ
 • รายการประกาศสินค้าเพิ่มเติมเกี่ยวกับ สังเคราะห์

 • การสังเคราะห์ด้วยแสง - วิกิพีเดีย

  การสังเคราะห์ด้วยแสง (อังกฤษ: photosynthesis) เป็นกระบวนการทางชีวเคมีที่สำคัญอย่าง หนึ่ง ซึ่งทำให้พืช,สาหร่าย และแบคทีเรียบางชนิดได้รับพลังงานจากแสงอาทิตย์ได้ ...

  https://th.wikipedia.org/wiki/การสังเคราะห์ด้วยแสง

  คำค้น : สังเคราะห์


 • การสังเคราะห์ - วิกิพีเดีย

  การสังเคราะห์ (อังกฤษ: Synthesis) มาจากคำว่า syn- แปลว่า ร่วม และคำว่า thesis แปลว่า ปรากฏการณ์ใหม่ มีรากศัพท์มาจากภาษากรีกโบราณว่า σύνθεσις โดยคำแรก σύν ...

  https://th.wikipedia.org/wiki/การสังเคราะห์

  คำค้น : สังเคราะห์


 • สอนศาสตร์ ชีววิทยา - 05 การสังเคราะห์แสง - YouTube

  12 มิ.ย. 2014 ... รายการสอนศาสตร์ ติวฟรีถึงบ้าน โดยติวเตอร์ชั้นนำ https://www.facebook.com/sonsart ท รูปลูกปัญญา ทรูวิชั่นส์ 6 | ช่องความรู้ดูสนุก หนึ่งในสิ่งดี ๆ เพื่อสังคม โด ...

  http://www.youtube.com/watch?v=DzoVnqR9SBM

  คำค้น : สังเคราะห์


 • การคิดเชิงสังเคราะห์ Synthesis Thinking - NovaBizz

  การสังเคราะห์ หมายถึง การผสมผสานรวมกันอย่างกลมกลืนของส่วนปะกอบต่างๆ จนกลาย เป็นสิ่งใหม่ที่มีเอกลักษณ์และคุณสมบัติเฉพาะ ลักษณะของการสังเคราะห์ 1. ถักทอ หรือ ...

  http://www.novabizz.com/NovaAce/Intelligence/synthesis-thinking.htm

  คำค้น : สังเคราะห์


สังเคราะห์