สินทรัพย์

 • รูปภาพ
 • รายการประกาศสินค้าเพิ่มเติมเกี่ยวกับ สินทรัพย์

 • ทรัพย์สินพร้อมขาย (NPA) - บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด

  ข้อสงวนสิทธิการให้บริการข้อมูลทรัพย์สินรอการขายทุกประเภท. นอกเหนือจากข้อตกลงและ เงื่อนไขการใช้บริการในการใช้เว็บไซต์ ของบริษัท บริหารสินทรัพย์ สุขุมวิท จำกัด (บสส.) ...

  http://www.sam.or.th/index.php/npa/

  คำค้น : สินทรัพย์


 • หนังสือและเอกสารจากสำนักการคลังและสินทรัพย์

  โครงการอบรมผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สพป.-สพม.รวม 225 เขต ระหว่างวันที่ 27-30 ส.ค.58 ณ โรงแรมฮอไรซัน วิลเลจ แอนด์ รีสอร์ท อ.ดอยสะเก็ด จ.

  http://finance.obec.go.th/ewtadmin_finance/ewt/financial_obec/more_news.php?cid=16

  คำค้น : สินทรัพย์


 • สำนักการคลังและสินทรัพย์

  สำนักการคลังและสินทรัพย์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ... คู่มือดำเนินการ เกี่ยวกับที่ราชพัสดุ และที่ดินประเภทอื่น (สำนักการคลังและสินทรัพย์) (21 มี.ค. 2556).

  http://finance.obec.go.th/

  คำค้น : สินทรัพย์


 • สินทรัพย์ - ThaiGoodView.com

  16 ต.ค. 2008 ... สินทรัพย์ ความหมายของสินทรัพย์ (Assets) คือ เงินหรือสิ่งของที่มีมูลค่าเป็นตัวเงิน ที่กิจการ หรือบุคคลเป็นเจ้าของ อาจจะมีตัวตนหรือไม่มีตัวตนก็ได้.

  http://www.thaigoodview.com/library/teachershow/nakhonsithamrat/sak_op/banchee/sec01p02.html

  คำค้น : สินทรัพย์


สินทรัพย์