ส่วนสูง

  • รูปภาพ
  • รายการประกาศสินค้าเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ส่วนสูง

  • สุขภาพ >> การคำนวน>>การแปลงส่วนสูง - Siamhealth.net

    ส่วนสูงในประเทศไทยมักจะวัดเป็นรูปเมตรหรือเซ็นติเมตร แต่สูตรในการคำนวณมักจะอญุ่ในรูป นิ้ว ใช้สูตรข้างล่างนี้เปลี่ยนส่วนสูงโดยสามารถเปลี่ยนจากเมตรไปเป็นนิ้ว ...

    http://siamhealth.net/public_html/calculator/highcon.htm

    คำค้น : ส่วนสูง


ส่วนสูง