หลงลืม

 • รูปภาพ
 • รายการประกาศสินค้าเพิ่มเติมเกี่ยวกับ หลงลืม

 • รู้เท่าทันโรคสมองเสื่อม (ตอนที่ 1) - Siriraj E-Public Library

  17 ธ.ค. 2010 ... เมื่ออายุเพิ่มขึ้นหลาย ๆ ท่านมักจะพบว่าตนเองมีความคิดอ่านช้าลง ใช้เวลาในการตัดสินใจ นานขึ้น หลงลืมง่ายขึ้น เช่น จำไม่ได้ว่าวางแว่นตาไว้ที่ไหน ...

  http://www.si.mahidol.ac.th/sidoctor/e-pl/articledetail.asp?id=841

  คำค้น : หลงลืม


 • PReMA.or.th | แค่หลงลืม หรือเป็นอัลไซเมอร์?

  แม้โรคอัลไซเมอร์จะมีอัตราเสี่ยงสูง 1 ใน 7 ของประชากรที่อายุ 60 ปี ขึ้นไป และเป็นโรคที่ ประชาชนส่วนใหญ่หวาดกลัว ทั้งที่กลัวว่าจะประสบกับตนเอง กับพ่อแม่ หรือญาติพี่น้อง ...

  http://www.prema.or.th/patient.php?CId=1&Id=31&menu=

  คำค้น : หลงลืม


 • ขี้ลืม หลงลืม Forgetfulness - หาหมอ.com - haamor.com

  ต่างจากขี้ลืมและหลงลืมอย่างไร? ขี้ลืม หลงลืม และสมองเสื่อมแตกต่างกันอย่างไร? อาการ ขี้ ลืม หลงลืม ต้องพบแพทย์หรือไม่? แพทย์วินิจฉัยได้อย่างไรว่าเป็นขี้ลืม หลงลืม ไม่ใช่จาก ...

  http://haamor.com/th/ขี้ลืม/

  คำค้น : หลงลืม


 • การหลงลืม ขี้ลืม ในผู้สูงอายุ - ดูแลผู้สูงอายุ

  แม้ว่าในบางคนอาการหลงลืม ขี้ลืม จะไม่มีความรุนแรง แต่ก็มีความเสี่ยงที่จะเกิดอันตรายได้ จึงควรหาสาเหตุของอาการเพื่อแก้ไข เช่น เลิกทานยาบางอย่าง พยายามทำสมาธิให้มากขึ้น  ...

  http://www.thaiseniormarket.com/article-detail/126

  คำค้น : หลงลืม


หลงลืม