อนาล็อก

 • รูปภาพ
 • รายการประกาศสินค้า



เพิ่มเติมเกี่ยวกับ อนาล็อก

 • Analog and Digital สัญญาณที่ใช้ในระบบสื่อสารแบ่งออกได้เ - pr.prd

  สัญญาณแบบ Analog จะเป็นสัญญาณแบบต่อเนื่องที่ทุกๆ ค่าเปลี่ยนแปลงไปของระดับ ... สายโทรศัพท์หรือคลื่นวิทยุ การแปลงสัญญาณดิจิตอลเป็นอนาล็อก จะเรียกว่า โมดูเลชั่น ...

  http://hq.prd.go.th/plan/ewt_dl_link.php?nid=2314&filename=index

  คำค้น : อนาล็อก


 • แอนะล็อก - วิกิพีเดีย

  แอนะล็อก (อังกฤษ: analog หรือ analogue) อาจหมายถึง. สัญญาณแอนะล็อก - สัญญาณที่ มีลักษณะต่อเนื่อง โดยมีลักษณะแตกต่างกับสัญญาณดิจิทัลที่มีลักษณะไม่ต่อเนื่อง ...

  https://th.wikipedia.org/wiki/แอนะล็อก

  คำค้น : อนาล็อก


 • สัญญาณ อนาล็อก กับ ดิจิตอล คืออะไร และต่างกันอย่างไร - CCTV

  สัญญาณอนาล็อก (Analog Signal) หมายถึง สัญญาณที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือการเคลื่อนที่ ของ ข้อมูลแบบต่อเนื่อง (Continuouse Data) โดยสัญญาณจะมีขนาดไม่คงที่ ...

  http://www.mediasearch.co.th/News-CCTV-FUJIKO23.html

  คำค้น : อนาล็อก


 • กล้องอนาล็อก - ระบบรักษาความปลอดภัย ประเทศไทย

  กล้องอนาล็อก. กล้องอนาล็อกของเราเหมาะสำหรับการใช้งานที่ต้องการความละเอียดตาม มาตรฐาน ... เพื่อรองรับกับความต้องการตลาดที่สูงขึ้นสำหรับระบบไฮบริด อนาล็อก และ IP.

  http://th.boschsecurity.com/th/th_product/products_1/video_19/analogcameras_7/analogcameras_7_14

  คำค้น : อนาล็อก


อนาล็อก