ออสเตรีย

 • รูปภาพ
 • รายการประกาศสินค้าเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ออสเตรีย

 • ประวัติศาสตร์ออสเตรีย - วิกิพีเดีย

  ประวัติศาสตร์ออสเตรีย ในช่วงก่อนปลายศตวรรษที่ 8 ประเทศออสเตรียมีชนชาติอพยพต่าง ๆ อพยพเข้ามาตั้งถิ่นฐาน ได้แก่ ชนเผ่าเยอรมันที่ข้ามแม่น้ำดานูบลงมาทางตอนใต้ ...

  https://th.wikipedia.org/wiki/ประวัติศาสตร์ออสเตรีย

  คำค้น : ออสเตรีย


 • Austria Visa Information - Thailand - Thai - Home - VFS Global

  สถานทูตออสเตรียประจำประเทศไทยมีความยินดีที่จะประกาศการเปิดให้บริการของศูนย์รับ ... คำร้องขอวีซ่าสามารถยื่นคำร้องขอวีซ่าผ่านทางศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าประเทศออสเตรีย ณ.

  http://www.vfsglobal.com/austria/thailand/thai/

  คำค้น : ออสเตรีย


 • ประเทศออสเตรีย - วิกิพีเดีย

  ออสเตรียเป็นประเทศสหพันธรัฐที่ประกอบด้วย 9 รัฐ (states - Bundesländer) รัฐเหล่านี้ แบ่งเขตการปกครองย่อยออกเป็น เขต (districts - Bezirke) และ นคร (cities ...

  https://th.wikipedia.org/wiki/ประเทศออสเตรีย

  คำค้น : ออสเตรีย


ออสเตรีย