เกษตรกร

 • รูปภาพ
 • รายการประกาศสินค้าเพิ่มเติมเกี่ยวกับ เกษตรกร

 • เกษตรกร - เกษตรยั่งยืนพึ่งตนเอง

  นำเสนอบทความและเรื่องราวการทำเกษตรแบบพอเพียงตามแนวพระราชดำริของในหลวง.

  http://www.kasedtakon.com/

  คำค้น : เกษตรกร


 • สภาเกษตรกรแห่งชาติ *** - หน้าหลัก

  สภาเกษตรกรแห่งชาติ เปิดรับขึ้นทะเบียนองค์กรเกษตรกร ตั้งแต่วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 57 ... 2558 สภาเกษตรกรจังหวัดนครปฐม ร่วมประชุมแก้ไขปัญหาเกษตรให้แก่เกษตรกร ครั้งที่ ...

  http://www.nfc.or.th/

  คำค้น : เกษตรกร


 • เกษตรกร - วิกิพีเดีย

  เกษตรกร (อังกฤษ: farmers) เป็นอาชีพที่ทำงานเกี่ยวกับการเกษตร อาทิ การเพาะปลูกพืช ในสวนและไร่นา การเลี้ยงสัตว์บนบก ในน้ำและในทะเล เพื่อผลิตอาหาร เส้นใยธรรมชาติ ...

  https://th.wikipedia.org/wiki/เกษตรกร

  คำค้น : เกษตรกร


เกษตรกร