เม็ดเลือดแดง

 • รูปภาพ
 • รายการประกาศสินค้าเพิ่มเติมเกี่ยวกับ เม็ดเลือดแดง

 • เม็ดเลือดแดง (red blood cells)

  แต่เม็ดเลือดแดงของสัตว์ปีก ปลา และสัตว์เลื้อยคลานบางชนิดมีนิวเคลียส เม็ดเลือดแดงมีสี แดง เนื่องจากมีฮีโมโกลบินอยู่ในเซลล์ (ปริมาณเม็ดเลือดแดงและฮีโมโกลบินอยู่ในตารางที่1).

  http://fat.surin.rmuti.ac.th/teacher/songchai/bloodweb/red blood cell.htm

  คำค้น : เม็ดเลือดแดง


 • โรคโลหิตจาง- Anemia : โลหิตจางเม็ดเลือดแดงน้อยกว่าปกติ อาการซีด ...

  ในภาวะโลหิตจางร่างกายจะมีจำนวนเม็ดเลือดแดงลดลง แต่ละเพศและวัยมีค่านี้แตกต่างกัน เมื่อไรพบว่า ค่าต่ำกว่าพิกัดต่ำสุดของประชากรเพศและวัยนั้นก็ถือว่าโลหิตจาง"

  http://www.thailabonline.com/sec31anemia1.htm

  คำค้น : เม็ดเลือดแดง


 • เม็ดเลือดแดง - วิกิพีเดีย

  เม็ดเลือดแดง (อังกฤษ: red blood cell , Erythrocyte : มาจากภาษากรีก โดย erythros แปล ว่า "สีแดง" kytos แปลว่า "ส่วนเว้า" และ cyte แปลว่า "เซลล์") ...

  https://th.wikipedia.org/wiki/เม็ดเลือดแดง

  คำค้น : เม็ดเลือดแดง


 • การตรวจเม็ดเลือดแดง - Siamhealth.net

  การตรวจเม็ดเลือดแดงเป็นการตรวจความผิดปกติของเม็ดเลือดแดงได้แก่ จำนวนเม็ดเลือดแดง ขนาด รูปร่าง และปริมาณเฮโมโกลบิน.

  http://www.siamhealth.net/public_html/Health/Lab_interprete/redcell.html

  คำค้น : เม็ดเลือดแดง


เม็ดเลือดแดง