โพธิสัตว์

 • รูปภาพ
 • รายการประกาศสินค้าเพิ่มเติมเกี่ยวกับ โพธิสัตว์

 • พระโพธิสัตว์ - วิกิพีเดีย

  พระโพธิสัตว์ (สันสกฤต: बोधिसत्त्व bodhisattva; บาลี: बोधिसत्त bodhisatta) หมายถึง ผู้ที่จะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า คำว่า "โพธิสัตว์" แปลว่า ผู้ข้องอยู่ในพระโพธิญาณ.

  https://th.wikipedia.org/wiki/พระโพธิสัตว์

  คำค้น : โพธิสัตว์


 • พระโพธิสัตว์ | Facebook

  พระโพธิสัตว์. ถูกใจ 201 คน · 2 คนกำลังพูดถึงสิ่งนี้. รวมหลักธรรมะปฏิบัติของเหล่าโพธิสัตว์ นักบำเพ็ญบารมีสงเคาระห์โลก.

  https://th-th.facebook.com/pages/พระโพธิสัตว์/560338557351401

  คำค้น : โพธิสัตว์


 • พระโพธิสัตว์มีกี่ประเภท-วิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล

  พระโพธิสัตว์มีกี่ประเภท คำว่า “ พระโพธิสัตว์” แปลว่า ผู้ข้องอยู่ในโพธิ์ คือความรู้ คือผู้จักได้ ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าในเบื้องหน้า ซึ่งมหายานแบ่งโพธิสัตว์ออกเป็น 2 ประเภทคือ 1.

  http://www.crs.mahidol.ac.th/thai/mahayana21.htm

  คำค้น : โพธิสัตว์


 • รายนามพระโพธิสัตว์ - วิกิพีเดีย

  พระโพธิสัตว์ คือบุคคลที่บำเพ็ญบารมีเพื่อตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าในอนาคต พระโพธิสัตว์สำคัญ ตามความเชื่อของศาสนาพุทธนิกายมหายานมีดังนี้. พระกษิติครรภมหาโพธิสัตว์.

  https://th.wikipedia.org/wiki/รายนามพระโพธิสัตว์

  คำค้น : โพธิสัตว์


โพธิสัตว์