ใบกำกับภาษี

 • รูปภาพ
 • รายการประกาศสินค้าเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ใบกำกับภาษี

 • ใบกำกับภาษี - วิกิพีเดีย

  ใบกำกับภาษี (อังกฤษ: Tax Invoice) คือ เอกสารหลักฐานสำคัญ ... กรณีการขายสินค้า ผู้ ประกอบการจดทะเบียนมีหน้าที่ต้องออกใบกำกับภาษีพร้อมทั้งส่งมอบให้แก่ผู้ซื้อในในทันทีที่ มี ...

  https://th.wikipedia.org/wiki/ใบกำกับภาษี

  คำค้น : ใบกำกับภาษี


 • การ จัด ทำ ใบ กำกับ ภาษี - กรมสรรพากร

  19 ส.ค. 2014 ... คำสั่งกรมสรรพากร. ที่ ป. 86/2542. เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดทำใบกำกับภาษีตามมาตรา 86/4 และมาตรา 86/5 แห่งประมวลรัษฎากร เฉพาะที่มีลักษณะเป็นแบบเต็ม ...

  http://www.rd.go.th/publish/3568.0.html

  คำค้น : ใบกำกับภาษี


 • มาตรา 86/4 - กรมสรรพากร

  29 ก.ค. 2014 ... มาตรา 86 ภายใต้บังคับมาตรา 86/1 มาตรา 86/2 และมาตรา 86/8 ให้ผู้ประกอบการ จดทะเบียนจัดทำใบกำกับภาษีและสำเนาใบกำกับภาษีสำหรับการขายสินค้า ...

  http://www.rd.go.th/publish/5208.0.html

  คำค้น : ใบกำกับภาษี


 • ประกาศอธิบดีฯ (ฉบับที่ 199) - กรมสรรพากร

  26 ธ.ค. 2013 ... ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 199) เรื่อง กำหนดข้อความอื่นใน ใบกำกับภาษีตามมาตรา 86/4 (8) แห่งประมวลรัษฎากร

  http://www.rd.go.th/publish/27982.0.html

  คำค้น : ใบกำกับภาษี


ใบกำกับภาษี